Doorgaan naar hoofdcontent

Beleidsprogramma Kortenaken

Een groot deel van de elementen uit het beleidsprogramma van VLD/GBL - N-VA zijn evident maar voor mij had het veel concreter gekund en hoefden de delen die in verkiezingstaal zijn geschreven niet. De bedoeling van de tekst is om als werkinstrument te dienen op de dialoogmomenten die momenteel worden ingericht voor de inwoners van de verschillende deelgemeenten en dit telkens om 20u (1/7 zaal Servaas; 2/7 zaal Den Berg; 29/7 zaal Bergendal; 30/7 zaal Den Hoek).

Vanuit de CD&V-fractie zullen we waken over de ideeën die in de tekst zijn opgelijst en hopen we dat hij concreter wordt ingevuld. Het nieuwe bestuur zal de aandacht vestigen op communicatie en participatie. Dit start uiteraard bij de adviesraden maar ik hoop ook dat de leden van de gemeenteraad worden gehoord en dat we inzicht hebben in de nodige documenten. Ook hoop ik dat men de adviesraden hoort alvorens er beslissingen worden genomen (dit is in februari bijvoorbeeld niet gebeurd bij het ontslag van de jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator en ook sommige subsidies zijn afgeschaft zonder besproken te worden in een adviesraad). Ik ben wel verheugd dat de gemeente werk zal maken van een digitalisering want dit hoort bij een modern bestuur.
Het sluikstorten wordt ook behandeld in het beleidsplan. Momenteel zijn er echter verschillende straten waar de beken vol met afval liggen. Ik hoop dan ook dat men effectief zal optreden en dat voor dergelijke zaken er desnoods GAS-boetes worden uitgereikt. Hetzelfde geldt voor het stoken in de tuinen. In het beleidsprogramma komt dit niet ter sprake maar dit is een quasi dagdagelijkse praktijk in Kortenaken. 
Het voorgestelde sportbeleid heeft ook oog voor een niet-georganiseerd en een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. Ik had dan ook gehoopt om in de beleidstekst te lezen dat er nog steeds werk zal worden gemaakt van een Finse Piste. 

Over het algemeen kan ik het beleidsplan niet afkeuren maar ook niet goedkeuren want er zitten nog een heleboel leemtes in en met het plan kan men alle richtingen uit. Er zouden wat mij betreft meer doelstellingen in het plan geformuleerd moeten worden en ook concrete acties zodat het niet vaag blijft. 
Laat jullie stem ook horen op de dialoogmomenten en probeer er op deze manier voor te zorgen dat de tekst concreter wordt zodat het beleid aan toetsstenen onderworpen kan worden! (Volledig beleidsplan is te downloaden op www.kortenaken.be)