Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeente geen voorstander van windmolens in het centrum van Kortenaken

** Persbericht 12/7/23 **

Eind mei 2023 stelde een private ontwikkelaar een project van twee windmolens met een hoogte van maximaal 200 meter voor aan het college van burgemeester en schepenen. Deze twee windmolens zouden worden geplaatst in het centrum van de gemeente in de omgeving van de Zandrodestraat en de Tiensestraat, aan het terrein van Tubobel (voordien Bovin Beton). Het gemeentebestuur slaat windmolens in de gemeente niet af, maar is geen voorstander als deze in de dorpskern of nabij woningen geplaatst worden.

Burgemeester Kristof Mollu: "Als schepencollege hebben we aan de ontwikkelaar onze bezorgdheden geuit omtrent de locatie in het centrum vermits dit zeer bepalend zal zijn voor het uitzicht van ons dorp. Bovendien is de afstand tot de transformatiecabine in Kersbeek-Miskom erg groot en gaat het voorgestelde traject van nieuwe kabels via nieuw aangelegde fietspaden die weer opgebroken zouden moeten worden.”

De ontwikkelaar gaf tijdens het overleg met het gemeentebestuur aan dat er een beperkte negatieve impact is op de biodiversiteit en dat de geluidsnormen en de slagschaduw voldoen aan de Vlaamse regelgeving.

“Omdat we de exacte dossierinhoud nog niet kennen, zal onze concrete beoordeling uiteraard nog moeten gebeuren wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend. We zijn als gemeentebestuur zeker en vast niet tegen de komst van windmolens op ons grondgebied, maar deze locatie kan voor ons niet", geeft schepen van omgeving Niels Willems aan.

Gemeente Kortenaken is in dit dossier niet de vergunningverlenende instantie, maar heeft enkel een adviserende functie aan de Vlaamse Overheid.

Schepen Willems vult aan: "We zullen in ons advies aan de Vlaamse Overheid formuleren dat de locatie nabij de dorpskern en de woningen voor ons een zeer groot struikelblok is. We zullen dit ook doorgeven aan het kabinet van de minister van omgeving en aangeven dat dit niet leefbaar is voor de onmiddellijke omgeving.”

"We hebben in juni het buurtcomité ontvangen dat zich tegen de komst van de windmolens verzet. We hadden een open gesprek met hen en gaven antwoorden op hun vragen. We bekijken ook samen met ons advocatenkantoor hoe we ons advies aan de Vlaamse Overheid voldoende kunnen onderbouwen. Ondertussen is het wachten op de concrete omgevingsaanvraag van de ontwikkelaar", besluit burgemeester Mollu.

De ontwikkelaar zal de vergunning op het einde van de zomer indienen waarna het openbaar onderzoek zal ingaan. Gelijktijdig met dit openbaar onderzoek zal de ontwikkelaar begin oktober een infomarkt organiseren zodat bewoners volledig ge√Įnformeerd zijn over het project en op basis daarvan al dan niet een bezwaar kunnen indienen.