Doorgaan naar hoofdcontent

Torendraaierssite

*** Gemeentelijk persbericht ***
De gemeenteraad keurde de verkoop van het Torendraaiersgebouw in Waanrode en het bijhorende projectvoorstel van de ontwikkelaar goed. Het verouderde gebouw gaat plaats maken voor 5 nieuwbouwwoningen en 9 appartementen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Willems: "De twee woonclusters die gebouwd worden, zijn kleinschalig en passen perfect in de omgeving. In een tweede fase wordt ook het omliggende plein volledig vernieuwd met een doorsteek naar de sporthal en het toekomstige Vruenpark."

Op vraag van de gemeente gaat de projectontwikkelaar voor minstens 5 jaar een elektrische deelwagen ter beschikking stellen op het nieuwe Torendraaiersplein. Samen met de ondergrondse parking moet dit de druk op de parkeergelegenheid in het dorp verminderen.

De buitenschoolse kinderopvang die momenteel in het gebouw gehuisvest is, wordt verplaatst naar het kloostergebouw naast de school. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met het bisdom en de school.

De bouw start vermoedelijk midden 2021. De wooneenheden en het plein zouden klaar zijn in 2023. De 5 woningen en 9 appartementen komen tegen het einde van dit jaar te koop.