Doorgaan naar hoofdcontent

Kortenaken neemt extra maatregelen tegen Coronavirus

Als gemeente trachten we een overzicht te geven van welke activiteiten zijn afgelast a.g.v. het Coronavirus. Laat dit weten via communicatie@kortenaken.be en het wordt opgenomen op de website (https://www.kortenaken.be/afgelaste-activiteiten/)
*** Gemeentelijk persbericht ***

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen, legt provinciegouverneur Lodewijk De Witte een aantal extra maatregelen op. Zo worden alle evenementen met meer dan 1.000 bezoekers per onmiddellijke ingang verboden en dit sowieso tot en met 31 maart.

Burgemeester Stefaan Devos: "Na een overleg met de gouverneur en collega-burgemeesters werd beslist om deze evenementen sowieso te verbieden en af te gelasten. Aan organisatoren van evenementen met minder dan 1.000 deelnemers wordt gevraagd om rekening te houden met een aantal risicofactoren en concrete maatregelen te nemen in het kader van 'social distancing’. Dit om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken. Zo kan men bijvoorbeeld minder mensen toelaten, ze spreiden over een grotere oppervlakte, extra hygiĆ«nevoorzieningen treffen, ... De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) dienen altijd te worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen. We rekenen op het gezond verstand van de organisatoren om in te schatten of een activiteit al dan niet kan plaatsvinden en gaan in overleg met de betrokken partijen."

Afgelasten van gemeentelijke activiteiten
Deze ochtend besliste het gemeentebestuur, in samenspraak met de interne diensten, om alle eigen activiteiten tot 19 april te annuleren of uit te stellen:
  • Zaterdag 21 maart: Urban Run & Walk - wordt uitgesteld tot het najaar
  • Zondag 22 maart: Lentefeest voor senioren - geannuleerd
  • Alle activiteiten in het kader van de Jeugdboekenmaand, zowel voor scholen als Het Magische Letterlab op 25 maart, worden geannuleerd
  • Woensdag 25 maart: Vorming Plus - workshop manden vlechten - geannuleerd
  • Vrijdag 27 maart: Uitreiking sportlaureaten - uitgesteld
  • Computerlessen voor senioren: de lessen worden voorlopig opgeschort tot 19 april
  • Alle lessenreeksen in de sporthal die de gemeente inricht worden opgeschort tot 19 april: spinning, powerwalk, swiss jump, kracht & lenigheid

De kampen in de paasvakantie vinden, onder voorbehoud van verdere maatregelen, wel nog plaats. Deze activiteiten richten zich niet tot een risicodoelgroep of gemengd publiek en voorzien in de noodzakelijke opvang van de schoolgaande kinderen. Indien deze situatie verandert, zullen we hierover zo snel mogelijk communiceren.

Schepen van Senioren en Welzijn, Michel Vander Velpen: "Senioren vormen de belangrijkste risicogroep. Het lijkt ons dan ook alleen maar logisch dat we deze groep zoveel mogelijk in bescherming trachten te nemen. Voor het jaarlijkse Lentefeest voor senioren werden zo'n 150 55+'ers verwacht. Zij worden vandaag nog persoonlijk gecontacteerd over de annulering van de actviteit en de verdere praktische regelingen."

Gezond verstand en burgerzin
"Ondanks het feit dat we geen paniek willen zaaien of voorbarige maatregelen treffen, is de nodige voorzichtigheid aangewezen. We willen immers zoveel als mogelijk vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt. Alle verenigingen en organisatoren van evenementen worden vandaag nog gecontacteerd met de nodige informatie. We blijven communiceren over de aanbevelingen van hogere overheden en trachten onze inwoners zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Als burgemeester reken ik op de inwoners om op hun beurt om de juiste burgerzin te tonen en de maatregelen op te volgen," besluit burgemeester Stefaan Devos.