Doorgaan naar hoofdcontent

Recreatiesite Kersbeek

*** Gemeentelijk persbericht ***

In de meerjarenplanning van de gemeente Kortenaken is budget voorzien voor de inrichting van de recreatiesite te Kersbeek. Hiervoor werd een voorstel uitgewerkt en de nodige subsidies aangevraagd.

Het gemeentebestuur heeft echter deze week bericht gekregen dat de gevraagde Europese subsidies voor de aanleg van het terrein en het bijhorende gebouw slechts voor een beperkt deel kunnen bekomen worden. Ondanks een sterk ingediend dossier bleken er gewoon te veel aanvragen en te weinig beschikbare middelen.

“Het was voor ons als gemeentebestuur een absolute voorwaarde dat elk project maximaal gesubsidieerd wordt dus zien we ons nu genoodzaakt om de plannen grondig te herbekijken. Er zal dus opnieuw overleg georganiseerd worden met de lokale verenigingen en de gemeenschap van Kersbeek om te bekijken hoe we een aangepaste invulling kunnen geven aan het recreatieterrein in relatie met de beschikbare accommodatie van zaal Servaas. Het is en blijft uiteraard onze intentie om zowel het verenigingsleven als de gebruikers van het recreatieterrein de nodige ondersteuning te geven binnen de beschikbare budgetten,” aldus het College van Burgemeester en Schepenen.