Doorgaan naar hoofdcontent

Eerlijke info op 13/2 in zaal Den Hoek

Deze week viel “Het Blauwe signaal” van Open VLD bij de inwoners van Kortenaken in de bus. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen van de Kortenaakse Open VLD zich schaart achter het taalgebruik, de grove leugens en het onterecht bang maken door deze propaganda. Tijdens de laatste gemeenteraden is het me trouwens ook al duidelijk geworden dat Open VLD met twee “kampen” worstelt: één kamp dat steeds verwijtend en schertsend voor de dag komt, en één kamp dat constructief in dialoog wil gaan en zich al enkele keren bij verschillende leden van de meerderheid heeft verontschuldigd voor het gedrag van sommige partijgenoten.

Ik ben op mijn 16e in de politiek gestapt met de bedoeling om iets positiefs te doen en op mijn 33e heb ik nog steeds dat ideaal. Ik hou er ook niet van om mijn energie te steken om onwaarheden en leugens te ontkrachten, maar de ‘gratuite commentaar’ van Open VLD vind ik gewoon te grof en te fout waardoor ik toch enkele dingen moet rechtzetten. Wil je trouwens alle echte en correcte informatie, kom dan naar het gemeentelijk infomoment op 13 februari in zaal Den Hoek (19u30).
  • Communicatie: Er wordt gesuggereerd dat we als gemeente enkel nog maar communiceren via sociale media… Feit is dat er veel meer dan vroeger wordt ingezet op sociale media maar alle andere kanalen blijven behouden. Zo versturen we zelfs veel meer bewonersbrieven dan vroeger, wordt er meermaals een persbericht verstuurd, wordt er na elke gemeenteraad een digitale communicatie gestuurd naar de geïnteresseerden, zijn er regelmatig infobrieven, wordt in 2020 het infoblad volledig vernieuwd met de input van de lezersenquête, … Kortom, ja er wordt meer dan ooit gecommuniceerd en dit via verschillende kanalen en uiteraard valt het op dat er meer wordt ingezet op sociale media omdat dit nu eenmaal een snelle vorm van communicatie is voor waterlekken, elektriciteitsstoringen, snelle weetjes, …
  • Aankoop loods Heerstraat: Frappant vind ik het dat men ons verwijt dat we een loods in bedenkelijke toestand hebben gekocht terwijl Open VLD enkele jaren geleden zelf de loods wou kopen maar het toen niet gelukt is. Over de waarde van het gebouw kan (zoals bij elke aankoop van een gebouw) worden gediscussieerd maar onder de Open VLD-meerderheid werden er de voorbije jaren twee loodsen gehuurd (eentje in Halen en eentje in Kortenaken) voor een maandelijks bedrag van €1573 terwijl de aankoop van de loods in de Heerstraat o.w.v. de lage interestvoet een maandelijkse aflossing van €1510 vergt. Bovendien moesten we uit één van de twee loodsen en moet het gemeentelijk materiaal nu eenmaal een onderdak hebben.
  • Gemeenteschuld: Feit is dat we gaan lenen en er vorige legislatuur geen leningen zijn afgesloten. Maar de dag van vandaag niet lenen zou heel gek zijn want de interestvoeten staan historisch laag. Ik heb vorig jaar gebouwd en wij hebben ook geleend om onze bouw te kunnen betalen. En ik vermoed dat elke inwoner van Kortenaken ooit een lening heeft afgesloten en dus “schulden” heeft. Als gemeente moet je uiteraard ook investeringen doen. Eind 2018 – onder de vorige legislatuur – hoorden we bijvoorbeeld dat de Open VLD-meerderheid terecht heeft beslist op de volledige Heerbaan fietspaden aan te leggen voor een bedrag van ca. 1,7 miljoen euro. Dit werd toen beslist maar er werden geen leningen voor afgesloten terwijl er ook geen middelen (spaarcenten dus) voorhanden waren. Hoe kunnen wij dit project samen met enkele andere noodzakelijke projecten dan realiseren zonder te lenen? Als je een woning bouwt en je hebt niet genoeg spaarcenten, dan kijk je ook wat je kan lenen zonder er voor te zorgen dat je jezelf in de problemen werkt en dat is hetzelfde voor een gemeente.
  • Verkoop Pastorij Ransberg: Deze pastorij is al langere tijd in onbruik terwijl er kosten zijn aan het gebouw om het in ere te houden. We willen dit waardevol gebouw dan ook een nuttige bestemming geven en daarom te koop aanbieden zonder dat dit een afbreuk te doen aan OC Den Berg.
  • Herschatting Kadastraal Inkomen: We hebben als gemeente inderdaad de intentie om binnenkort de laagste kadastrale inkomens (KI < 500 euro) te laten herschatten. Enkele jaren geleden is dit ook al gebeurd in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, …, en samen met ons zullen ook Linter, Zoutleeuw en Geetbets (waar Open VLD toch ook een bestuursploeg is) dit doen. Jonge mensen die een nieuw huis hebben gebouwd betalen nu een hoog kadastraal inkomen omdat dit op een correcte manier is geschat. Vele woningen in Kortenaken zijn de laatste 30 jaar echter gerenoveerd zonder dat de renovatie werd aangeven waardoor het KI dus niet veranderd is t.o.v. de oude niet-gerenoveerde woning. De gerenoveerde woningen hebben m.a.w. quasi hetzelfde comfortniveau als een nieuwbouw, maar hebben wel nog een kadastraal inkomen van €500. Deze ongelijkheid is niet correct en dat willen we voor de laagste KI’s wegwerken.
  • Maaltijdbedeling OCMW: Er wordt aangegeven dat we 10-tallen ouderen in de kou laten staan en dit louter om budgettaire redenen. De laatste jaren is het aantal maaltijden dat via het OCMW werd bedeeld sterk achteruit gegaan tot slechts 26 gezinnen in september toen de beslissing werd genomen om vanaf 2020 geen maaltijden meer aan te bieden. Er werden ook steeds meer klachten ontvangen i.v.m. de kwaliteit van de maaltijden en de gebreken in de levering. Gesprekken met de leverancier haalden niets uit en op die manier konden we geen kwaliteitsvolle maaltijd aanbieden. Bij iedereen die een maaltijd afnam is het OCMW op bezoek geweest en zijn de mensen op weg geholpen naar een beter alternatief op de private markt. Bovendien blijft de kostprijs op de private markt ook op ca. 6 à 7 euro liggen wat gelijkaardig is als via het OCMW. Naast de bedenkelijke kwaliteit speelde in de beslissing ook de kostprijs mee. Voor de 26 gezinnen betekende dit een jaarlijkse kostprijs van €70.000 die gedragen werd door de gemeente en dus door alle inwoners wat onverantwoord was voor hetgeen werd afgeleverd. Dat de mensen in de steek worden gelaten is trouwens een grove leugen want bij verschillenden komt het OCMW ook nog langs voor een andere dienst zodat men toch nog een sociale functie vervult.