Doorgaan naar hoofdcontent

25.000 euro subsidie voor Kortenaakse scholen

*** Gemeentelijk persbericht *** 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kende onlangs aan Kortenaken een subsidie toe voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. In 2019 werden aan 89 gemeenten subsidies toegekend voor de realisatie van snel uitvoerbare ingrepen.

Schepen voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu: “Toen we als gemeentebestuur vorig voorjaar deze subsidiemogelijkheid vernamen, zijn we onmiddellijk in overleg gegaan met alle Kortenaakse scholen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal en scholen zijn dan ook een belangrijke partner in het traject naar veilige schoolomgevingen. Als gemeente hebben we de maatregelen nog voor de start van het huidige schooljaar uitgevoerd en werden er o.a. fluo potloden geplaatst om de schoolomgevingen te accentueren, werden de dynamische zone 30-borden vernieuwd, werden er hier en daar parkeervakken aangelegd en de signalisatie vernieuwd, … Allemaal kleine en snelle maatregelen die moeten bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Dat was ook de focus van de subsidiemogelijkheid.”

“Als gemeente proberen we steeds maximaal beroep te doen op bovenlokale subsidies. We hadden dan ook een sterk dossier ingediend waardoor we nu een subsidiebedrag van ca. € 25.000 ontvangen en hiermee het maximale subsidieniveau van 50% binnenhalen,” besluit burgemeester Stefaan Devos die bevoegd is voor financiën.