Doorgaan naar hoofdcontent

De gebruiker van sporthal De Vruen en de scholen betalen de rekening

De gebruiker van de sporthal en in het bijzonder de Kortenaakse scholen, zullen vanaf heden meer moeten betalen voor de huur van sporthal 'De Vruen' in Waanrode. De sporthal is ondergebracht in een Autonoom GemeenteBedrijf (AGB Kortenaken) en dat heeft nu beslist om met terugwerkende kracht de tarieven te verhogen vanaf 1/1/’15. De eerste facturen - inclusief de BTW-bedragen - zijn namelijk al verstuurd.

Wij hebben tijdens de laatste zitting van het AGB dan ook tegen deze beslissing gestemd en aangehaald dat het niet gepast is om tijdens een lopend werkjaar de tarieven te verhogen vermits verenigingen er nu geen rekening mee kunnen houden.

Omdat de sporthal in het AGB is ondergebracht en omdat het AGB BTW-plichtig is, wordt het BTW-tarief van 6% nu doorgerekend aan de verenigingen en particulieren uit Kortenaken. Er zijn verenigingen die de zaal zeer regelmatig huren en voor hen kan deze onverwachte meerkost al snel oplopen tot 200 à 400 euro. Daarom stelden wij voor dat de tarieven behouden blijven zoals die in juni 2013 waren gestemd en dat de gemeente de 6% op zich neemt maar hier wou de meerderheid niet van weten. 

Naast de BTW-doorrekening voor de mensen uit Kortenaken, is er ook een forse tariefverhoging voor de verenigingen en particulieren buiten Kortenaken en in het bijzonder voor de scholen uit de gemeente. Scholen waren vroeger vrijgesteld van een gebruiksvergoeding tijdens de lesuren en lesdagen maar moeten nu ook €10,60 per uur betalen of €84,80 per volledige dag.