Doorgaan naar hoofdcontent

Steun de jongeren!

Vanaf 1 januari 2013 moeten organisatoren van evenementen met luide muziek (exacte voorwaarden op www.lne.be/geluidsnormen) hun geluidsniveau verplicht meten en registeren. Met deze Vlaamse maatregel wil minister Schauvliege er voor zorgen dat de toenemende gehoorschade bij de jeugd stopt. De gemeente of de provincie kan nu ook een subsidie aanvragen voor de aankoop van een geluidsmeter die organisatoren kunnen gebruiken om het geluidsniveau te monitoren. Deze subsidiƫring kadert binnen het flankerend beleid dat wordt gevoerd omtrent de geluidsnormen die vanaf volgend jaar in werking treden. Het is daarom belangrijk dat er wordt samengezeten met de organisatoren van evenementen (fuiven, festivals, ...) zodat er samen naar oplossingen kan worden gezocht. Op Boerenrock werden er bijvoorbeeld al gratis oordopjes uitgedeeld zodat de oren beschermd konden worden. Dergelijke initiatieven moeten verder aangemoedigd en uitgebreid worden. Er zou binnen de gemeente dan ook een praktische gids moeten komen die rekening houdt met de nieuwe reglementering en die ook tips bevat om milderende maatregelen te nemen. We moeten er voor waken dat de organisatoren niet onder een vloed van regels vallen (wetgeving rond alcohol, geluid, ...) en hen hierbij begeleiden.