Doorgaan naar hoofdcontent

Gaan stemmen is niet zo moeilijk

Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag wel eens gesteld of en hoe men moet stemmen? Kan men op meerdere namen binnen dezelfde lijst stemmen? Kan men op verschillende lijsten stemmen? 

De komende dagen krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus. Daarop staat naar welk stemlokaal je moet gaan op 14 oktober. Kortenaken telt 10 stemlokalen maar de 6304 kiezers moeten zich tussen 8u en 13u aanmelden in het lokaal dat vermeld staat op de oproepingsbrief. In het stemlokaal geef je jouw brief en identiteitskaart af en je krijgt twee stembiljetten: één voor de gemeenteraadsverkiezingen (wit papier) en één voor de provincieraadsverkiezingen (groen papier). Je gaat in een stemhokje om te stemmen met potlood. Wanneer je klaar bent, stop je je biljetten in de juiste stembus en krijg je de identiteitskaart en oproepingsbrief – nu met stempel – terug. 

Er zijn drie mogelijkheden om te stemmen: 
  • Je kan een lijststem geven door het bolletje bovenaan de lijst van een partij rood te kleuren.
  • je kan stemmen voor een of meerdere kandidaten binnen een lijst (dit is binnen dezelfde kolom) en dit wordt het meeste gedaan;
  • heb je geen voorkeur voor een partij of kandidaat, dan kan je blanco stemmen. In dit geval kleur je geen bolletje. 
Je mag dus per stembiljet niet op meer dan 1 partij stemmen of met andere woorden, je mag op 1 papier niet in meerdere kolommen een bolletje kleuren maar wel zoveel bolletjes als je wil binnen 1 kolom/partij. Als je dat wel doet, dan is je stem ongeldig. 


Goed om weten 
In België moet je gaan stemmen. In een aantal gevallen (ziekte, moeten werken, verblijf in het buitenland, ...) kan je vragen dat iemand anders in je plaats gaat stemmen (stemmen bij volmacht) of kan je niet gaan stemmen. Als je niet kan gaan stemmen door bepaalde redenen en je geen volmacht geeft, dan moet er een attest van afwezigheid of ziekte opgesteld worden en moet dit ten laatste op de dag van de verkiezingen worden binnengebracht. Als je bij volmacht wil stemmen, moet je een volmachtformulier tekenen en een attest hebben dat je niet kan gaan stemmen. Hiervoor kan je in het gemeentehuis of bij onze kandidaten terecht (mail/bel me gerust). De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, moet niet in de gemeente wonen waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen of moet ook geen familie zijn. 
Nog goed om te weten is dat de kandidaat op de eerste plaats bovenaan de lijst de lijsttrekker is en op de laatste plaats staat de lijstduwer.