Doorgaan naar hoofdcontent

Het structuurplan Kortenaken


Dinsdag is het gemeenteraad en wordt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan besproken. Hierin legt Kortenaken na verschillende jaren wachten (gestart in 1996) eindelijk de langetermijnvisie vast voor de ruimtelijke ontwikkeling en ordening en worden er ook vier zoekzones voor een KMO-zone op maat van Kortenaken aangeduid. In totaal zijn er momenteel in Kortenaken een 800-tal burgers die een BTW-nummer hebben en de huisbezoeken leren dat er nood is aan ruimte om bijkomende ambachten onder te brengen. Het gaat dan niet over zware industrie maar wel over de kleinere ambachten. De discussie op de gemeenteraad zal naar alle waarschijnlijkheid gaan over de zoekzones voor een KMO-zone. Het gaat hierbij wel degelijk over ZOEKzones die nog verder worden onderzocht om bijkomende kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid in Kortenaken te faciliteren. Mogelijke zoekzones die momenteel naar voor worden geschoven zijn:
  1. De zone in het verlengde van de Tiensestraat die aansluit aan de bedrijven Bovin en Pieraerts (Kortenaken);
  2. De zone rechts van de Heerstraat, beginnend aan de Tiensestraat (voormalige loods Spapen) (Kortenaken);
  3. De zone aan het rondpunt Tiensestraat – Bauwelstraat – Baaistraat – Donkelstraat (aan De Hoef) (Kortenaken);
  4. De Tiensesteenweg/N29, ter hoogte van het benzinestation  (Waanrode).

Er wordt veel tumult gecreƫerd over de laatste zoekzone omdat deze nabij de Eindestraat in Waanrode ligt. Ik zou hierbij toch even willen beklemtonen dat de aanvaarding van het structuurplan enkel betekent dat alle zones nog verder worden onderzocht en dat het zeker niet de bedoeling is om de KMO-zone langs de Eindestraat te laten ontsluiten. Dit is een misvatting die door sommigen wordt gecreƫerd en die een eigen leven begint te leiden wat zeer jammer is. Ik denk dat niemand wil dat er extra verkeer door een woonstraat of door de dorpen wordt gejaagd! Bovendien gaat het over een ambachtelijke zone en niet over zware industrie. Als er objectief naar de 4 locaties wordt gekeken, dan durf ik wel toegeven dat de voorkeur van mij persoonlijk uitgaat voor de locatie aan de N29. Deze gewestweg vormt de verbinding met Tienen (E40) en ligt zeer nabij de E314 dus qua ontsluiting is dit zeker de beste locatie. Uiteraard wil ik hierbij nogmaals zeggen dat de ontsluiting dan niet via de Eindestraat mag gebeuren en dat het nog steeds over een zoekzone gaat.