Doorgaan naar hoofdcontent

Bewoners ingelicht over vervolg rioleringsproject Kersbeek-Miskom


Het rioleringsproject 'Verbindingsriolering Velpe' op de Heerbaan en Kersbeek-Miskom is na 2 jaar bijna afgerond. Hierdoor kan er begin 2024 gestart worden met het rioleringsproject op Wittebos, Leedsevroente, Kerkstraat, Hanenstraat, Terbeck en op een deel van de Strostraat en van Meyenberg.

De effectieve rioleringswerken op de Heerbaan en op Miskom-Dorp zijn al een tijdje gedaan. Voor bewoners is er sinds midden december een doorgang mogelijk op de Heerbaan in Kersbeek, maar het is wachten tot het einde van de winterperiode om de toplaag aan te leggen op de laatste 200 meter. "Normaal gebeurt dat midden maart”, geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Begin 2024 wordt er gestart met het rioleringsproject op de zijstraten die aansluiten op de aangelegde verbindingsriolering. Zo zal er in opdracht van rioolbeheerder Fluvius een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd op Wittebos, Leedsevroente, Kerkstraat, Hanenstraat, Terbeck en op een deel van de Strostraat en van Meyenberg."

De totale kost van deze werken bedraagt 5,3 miljoen euro en hiervan is 80 % gesubsidieerd. Na realisatie zullen er 100 extra woningen zijn aangesloten op het zuiveringsstation aan De Hoef en hebben alle straten een nieuw wegdek. Verder wordt er in de Plasstraat ook een bufferbekken aangelegd en vinden er een aantal onthardingsmaatregelen plaats. Hierdoor zal de gemeente beter gewapend zijn tegen wateroverlast.

Verplichte huisaansluiting
Bewoners zullen ten laatste 6 maanden na de plaatsing van de huisaansluitingsputjes een gescheiden riolering moeten aanleggen. Zij kunnen hiervoor een premie ontvangen van 500 euro via Fluvius als zij een groen keuringsattest kunnen voorleggen met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005.

Hinder blijft beperkt
De effectieve start van de werken is nog niet gekend maar de bewoners werden reeds ingelicht op een bewonersvergadering op maandag 6 maart 2023. De presentatie kan worden herbekeken op de website van gemeente Kortenaken.

Burgemeester Mollu: “Het studiebureau is momenteel de laatste hand aan het leggen aan het vergunningsdossier en het is de bedoeling om begin 2024 te starten met de werkzaamheden. Vooraf zullen de nutsmaatschappijen wel al starten om hun netten te vernieuwen. We wilden de bewoners echter al inlichten over de werken tijdens een bewonersvergadering. Daar hebben we samen met Fluvius en het studiebureau de plannen toegelicht."

De hinder zal vooral lokaal zijn vermits het voornamelijk over kleinere straten gaat met geen doorgaand verkeer. Enkel wanneer er op Meyenberg gewerkt zal worden, zal er ook hinder zijn voor het doorgaand verkeer.