Doorgaan naar hoofdcontent

Vereenvoudigde subsidiereglementen Vrije Tijd

In het verleden bestonden er verschillende subsidiereglementen voor sport, cultuur, jeugd, evenementen,... Deze reglementen worden nu samengebracht in 2 vereenvoudigde subsidiereglementen.

"In de meerjarenplanning werd voorgenomen om te werken naar 1 globaal subsidiesysteem voor alle vrijetijdssectoren met ruimte voor sectorspecifieke aandachtspunten. De werkgroep, bestaande uit de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en vertegenwoordigers uit de verschillende adviesraden, werkte 2 nieuwe reglementen uit die de hele vrijetijdswerking omvatten," verduidelijkt schepen van Sport, Guy Vandebergh.

Schepen voor Cultuur & Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Enerzijds hebben we het subsidiereglement vrijetijdsverenigingen. Hierin zit een erkenningsaanvraag met aanvraag voor basissubsidies, werkingssubsidies en subsidies voor infrastructuur vervat voor alle vrijetijdsverenigingen. Anderzijds is er het subsidiereglement evenementen, projecten en publiekswerking Vrije Tijd, waarin deze categorie├źn meer specifiek hun subsidies en erkenning kunnen aanvragen. Op deze manier streven we naar een effici├źnter en transparanter systeem voor onze lokale verenigingen en organisatoren."

De gemeenteraad gaf in de zitting van donderdag 27 januari goedkeuring aan de nieuwe subsidiereglementen.