Doorgaan naar hoofdcontent

Kortenaken ontvangt € 240.000 subsidie voor aanpak wateroverlast Walsbeek

Watering Het Velpedal diende samen met de gemeente Kortenaken in 2021 een dossier in voor het beekstructuurherstel en een aangepast waterbeheer van de Walsbeek en ontvangt nu € 239.265,95 subsidies.

De Walsbeek ontspringt in deelgemeente Ransberg en mondt in Kortenaken uit in de Velpe. Reeds verschillende jaren is er een structureel probleem, met wateroverlast tot gevolg. “De Walsbeek is over een grote afstand ingebuisd. Dit zorgt voor een versnelde afstroom. Door de inbuizing is er ook weinig buffering beschikbaar,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Dit zorgde dan ook regelmatig voor wateroverlast bij woningen en lager gelegen gebieden zoals bijvoorbeeld de zone rondom Merelnest en de Kluisdelweg en de omgeving van het containerpark en de Tiensestraat. Met deze subsidie kunnen we nu werk maken van een verbetering. Bovendien zal dit ook wat extra capaciteit geven aan De Velpe en het gebied stroomafwaarts.”

“Met deze werken wordt de Walsbeek over een grote afstand in een open bedding hersteld zodat er bij hevige regenval meer buffering is. Ook de ecologische waarde van de beek wordt opgewaardeerd door het aanbrengen van een cascadesysteem,” geeft schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden aan. “Verder realiseren we ook een bufferbekken. Dit bufferbekken zal dienst doen als gecontroleerd overstromingsgebied met vertraagde afvoer.”

De werken worden voor 75% gefinancieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Vooraleer de werken kunnen starten, dient de omgevingsvergunning echter nog goedgekeurd te worden. “Bijkomend worden er nog verdere gesprekken gevoerd met de betrokken eigenaar van het perceel, maar we hebben er goede hoop op dat eind dit jaar een aannemer aangesteld kan worden zodat de werken kunnen worden uitgevoerd,” besluit burgemeester Mollu.