Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe fase voor aanleg verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom

Vanaf woensdag 26 januari zit de hoofdriolering in Miskom-Dorp in de ondergrond en verschuift de rioleringsploeg naar de Heerbaan waar er wordt gestart met fase 3 van de werkzaamheden.

"In april van 2021 zijn de rioleringswerken van ‘verbindingsriolering Velpe’ gestart in Kersbeek-Miskom. Vanaf het najaar vond fase 2 van de werkzaamheden plaats op Miskom-Dorp en daar ligt nu de hoofdriolering in de ondergrond," geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Midden februari worden de fietspaden op Miskom-Dorp aangelegd en momenteel is men nog bezig met het maken van de huisaansluitingen op de hoofdriool, het plaatsen van de straatkolken en het afgraven van de bermen. Als dit klaar is, kan de aannemer op Miskom-Dorp starten met de fundering en kan het asfalt in maart worden aangelegd waardoor deze weg terug kan worden opengesteld."

Omdat de aannemer wat voor zit op schema, kan fase 3 van de werken ook aanvangen. In de derde fase wordt er opnieuw gewerkt op de Heerbaan en dit vanaf de reeds vernieuwde Heerbaan tot Kersbeek-Dorp. "Vorige week heeft de aannemer de betonverharding reeds gebroken ter voorbereiding van de rioleringswerken. In deze fase wordt er over een afstand van 2,7 km nieuwe riolering aangelegd en wordt er gewerkt met twee rioleringsploegen. Hierdoor zal er heel wat werfactiviteit zijn en wordt de tijdsduur van de werken beperkt," aldus burgemeester Mollu. "Een eerste rioolploeg start aan het OCMW en legt de riolering aan richting Kersbeek en een andere ploeg start aan de vernieuwde Heerbaan en werkt richting het OCMW. De bewoners hebben een brief van de aannemer gekregen met praktische informatie. Voor het doorgaande verkeer verandert er niets ten opzichte van de huidige omleidingen. Het OCMW-gebouw blijft bereikbaar langs de Hanenstraat."