Doorgaan naar hoofdcontent

Zuiveringsinstallatie Kersbeek-Miskom operationeel

In februari 2021 werd er gestart met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie in Kersbeek-Miskom. Deze werken zijn nu zo goed als klaar en de installatie wordt weldra in gebruik genomen en zuivert het afvalwater van 3.700 inwoners.

“Voordien had Kortenaken een zeer beperkte zuiveringsgraad en werd enkel het afvalwater in de omgeving van de Doddelbergstraat gezuiverd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Door de zuiveringsinstallatie aan De Hoef wordt het vuil water van een groot deel van de gemeente nu ook gezuiverd en wordt de waterkwaliteit van de Velpe verbeterd. Het huidige rioleringsproject op de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt onmiddellijk aangesloten op deze zuivering.”

De zuiveringsinstallatie van Aquafin heeft een capaciteit van 66 liter afvalwater per seconde, oftewel het afvalwater van ongeveer 3.700 inwoners. Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Het afvalwater wordt in eerste instantie opgevangen in een pompput. Hierna wordt het opgepompt naar het fijnrooster. Dit toestel haalt de grove delen uit het afvalwater, zoals sigarettenpeuken, doekjes, blikjes, ... Het afval wordt verzameld in een container en periodiek afgevoerd. Daarna wordt het afvalwater biologisch behandeld. De aanwezige micro-organismen breken alle opgeloste verontreinigingen af. Het gezuiverde water wordt nadien geloosd in de Velpe. Het restproduct wordt gestockeerd in een grote tank die periodiek afgevoerd wordt.”

Naast deze zuiveringsinstallatie wordt ook een tweede dossier voorbereid. “Een studiebureau is momenteel bezig met het ontwerp van een tweede zuiveringsinstallatie aan de Diestsestraat nabij de grens met Halen. De vergunningsaanvraag wordt voorbereid en naar alle waarschijnlijkheid starten deze werken in 2024. Met de bouw van deze zuiveringsinstallatie en de nog komende rioleringsprojecten zal de kwaliteit van de Velpe aanzienlijk verbeterd worden,” besluit schepen van omgeving Niels Willems.