Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 19 september 2018

Registreer je als orgaandonor!

De gemeente Kortenaken doet mee aan de actie Make Belgium Great Again van VTM waarbij iedereen wordt opgeroepen om zich te laten registreren als orgaandonor.

Komende zondag is het gemeentehuis uitzonderlijk geopend om je te registreren als orgaandonor! Hiermee kan ook jij levens redden. Dus aarzel niet en kom langs tussen 10 en 16 uur in het gemeentehuis. Toen mijn neef in 2006 overleed en voordien ook enkele vrienden, ben ik beginnen nadenken en heb ik mij op het gemeentehuis onmiddellijk geregistreerd als donor.

Meer informatie vind je hier.

zaterdag 15 september 2018

Alle goede dingen bestaan uit 3

In Kortenaken komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 4 partijen op. Vandaag heeft onze lijsttrekker onze lijst finaal ingediend en je vindt de CD&V-lijst als 3e lijst terug op het stembiljet. En oh ja, ook mij vind je terug op plaats 3 :-)
  • 19 zeer geĆ«ngageerde kandidaten die gaan voor #dewegvooruit
  • 10 vrouwen en 9 mannen
  • 6 jongeren

zondag 9 september 2018

LED-reclame leidt af in het verkeer

Deze week is het laatste artikel in het kader van mijn doctoraat in de Verkeersveiligheid aan de Universiteit Hasselt gepubliceerd in een internationaal journal.

Dit artikel gaat over het effect van LED-reclameborden op het kijk- en rijgedrag van bestuurders en welke invloed dit heeft op de verkeersveiligheid. Uit een voorafgaande studie is gebleken dat verschillende karakteristieken van een LED-reclamebord het kijk- en rijgedrag kunnen beĆÆnvloeden. Om dit verder  te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van een rijsimulator. Mijn onderzoek focuste zich op het effect van wisselende beelden op een reclamebord, alsook op de invloed van de afstand van een LED-reclamebord ten opzichte van een oversteekplaats voor voetgangers.

In verschillende landen zijn er regels die aangeven hoe lang 1 en dezelfde boodschap getoond mag worden, maar er is geen onderzoek beschikbaar dat overheden kunnen gebruiken om de keuze te onderbouwen. Op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we daarom drie varianten onderzocht waarbij de boodschap om de 3, 6 en 15 seconden veranderde.

Wanneer een boodschap vaak veranderde, keek men meerdere keren naar het LED-bord en was er ook een hogere mentale taakbelasting voor de bestuurders en schatte men de eigen rijvaardigheid slechter in. Bovendien toonden alle ritjes waarbij er een LED-reclamebord aanwezig was in de nabijheid van een voetgangersoversteek een hogere minimale rijsnelheid aan en was er een hogere reactietijd t.o.v. een overstekende voetganger.

Uit deze resultaten kan worden besloten dat de aanwezigheid van een LED-reclamebord de bestuurder visueel afleidt, wat een negatief effect heeft op het rijgedrag en dus ook op de verkeersveiligheid. Deze negatieve effecten waren het grootst wanneer een boodschap snel wisselde.

Ter info, je kan het artikel gratis downloaden op de volgende link.


dinsdag 4 september 2018

Reactie burgemeester

Ik las vandaag in de online krant van het Nieuwsblad de reactie van burgemeester Patrick Vandijck op mijn blogbericht i.v.m. de Tiensestraat. Toch wel een bizarre reactie...
  • In september vorig jaar was het gemeentelijk mobiliteitsplan inderdaad nog niet goedgekeurd, maar het gemeentelijk mobiliteitsplan volgt de principes uit het Vlaams Fietsvademecum en dat bestaat al meer dan 10 jaar. Vorig jaar al ijverden we dat deze principes zouden gevolgd worden, dus nu zeggen dat we de bal mis slaan is totaal fout (zie ook volgende link). Het mobiliteitsplan heeft de principes uit het Vlaams Fietsvademecum overgenomen en wij waarschuwden vorig jaar al dat men best deze principes volgt dus wij handelden proactief voor meer veiligheid.
  • Ook het feit dat de rode kleur ter hoogte van de zijstraten reeds voor de aanvang van de werken werd besproken is een loopje nemen met de waarheid.. Wij hebben dit voorgesteld op de gemeenteraad van januari (staat trouwens zo ook in de gemeenteraadsnotulen van toen). Dat het nadien beslist is zonder dat ik aanwezig was, dat kan uiteraard wel.. Wij kunnen voorstellen doen, maar het college van burgemeester en schepenen heeft de uiteindelijke beslissing over zulke zaken en daar maak ik inderdaad geen deel van uit.
Dus ik vind de reactie nogal merkwaardig en niet correct. Uiteraard ben ik tevreden dat er gewerkt wordt aan fiets- en voetpaden maar dit gebeurt niet altijd volgens de richtlijnen van hogerhand en het zijn deze richtlijnen die men nochtans zelf recentelijk ook heeft onderschreven.

maandag 3 september 2018

Fietspad Tiensestraat

Het fietspad op de Tiensestraat is recent volledig afgewerkt maar wijkt af van de principes die in het gemeentelijke mobiliteitsplan staan. Idealiter kwamen er op de Tiensestraat inderdaad vrijliggende fietspaden want het recent goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplan en het Vlaams Fietsvademecum schrijft voor dat fietspaden vrijliggend zijn op 70 km/u-wegen. Hiervoor heeft onze partij vorig jaar in september al geijverd want de meerprijs bleek beperkt te zijn. De meerderheid wou er echter niet op ingaan. Onze partij had in het verleden ook voorgesteld om de kruisingen met de zijstraten in een rode tint aan te leggen om het attentieniveau en bijgevolg de verkeersveiligheid te verhogen, en dit wordt binnenkort uitgevoerd.

zondag 2 september 2018

Veilig terug naar school

Na een hete zomer doen de scholen morgen opnieuw hun deuren open. Helaas moeten we elk jaar opnieuw vaststellen dat er enkele ongevallen gebeuren met schoolkinderen. Ook onze Kortenaakse schoolpoorten zijn drukke omgevingen. Vandaar onze oproep om zoveel als mogelijk te vermijden dat je tijdens het begin en einde van de schooluren, een schoolpoort passeert. En als je passeert, doe dit dan met een aangepaste snelheid. Parkeer a.u.b. ook niet voor de schoolpoort, maar een eindje verderop zodat de schoolomgeving minder druk wordt. En tracht waar mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan (al dan niet onder begeleiding).