Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

donderdag 23 augustus 2012

Verkeersveilige scholen


Investeren in meer verkeersveiligheid moet een van de punten zijn voor de komende bestuursploeg. Als we willen dat kinderen meer met de fiets of te voet naar school komen, moet de omgeving van en de weg naar de school veiliger. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de zone 30 in bijna alle schoolomgevingen in Vlaanderen wordt genegeerd en dat de resultaten beter zijn indien er wegversmallingen of verkeersdrempels worden aangelegd. Voor sommige scholen in Kortenaken is er al een (gedeeltelijke) oplossing, maar voor andere scholen is er nog werk aan de winkel. Via soms eenvoudige maatregelen kan de snelheid fysiek worden afgedwongen. Voor de vrije basisschool Zonnebloem in Waanrode is het bijvoorbeeld een optie om de rij geparkeerde auto’s beter te ordenen en ze gegroepeerd afwisselend links en rechts te laten parkeren zodat het doorgaande verkeer moet “slalommen” tussen de auto’s en wat moet afremmen. Scholen kunnen ook een veilige schoolbereikbaarheidskaart opstellen (de gemeente kan hen hierbij ondersteunen) zodat er naar doorsteekjes gezocht kan worden om de school te bereiken (via kleinere wegen, ...).  Er kunnen ook verkeerseducatieve routes worden uitgewerkt waarbij de leerlingen een uitgestippelde en bewegwijzerde leerroute in de schoolomgeving onder begeleiding en zelfstandig leren kennen.