Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

donderdag 5 januari 2017

Omleidingen collectorwerken Kortenaken

Aanstaande maandag (9/1) gaan de “collectorwerken Velpe Kortenaken” een nieuwe fase in die gevolgen heeft voor het verkeer. Ter hoogte van de Velpebrug in Kortenaken wordt op de Krawatenstraat het gemotoriseerd verkeer onderbroken. Dit wil zeggen dat het vanaf maandag 9/1 niet meer mogelijk is om met de auto, vrachtwagen of de bus vanuit de Krawatenstraat richting het dorp van Kortenaken te rijden. Dit verkeer zal in Waanrode omgeleid worden via de Hemelrijkstraat – Hollestraat – Bauwelstraat – rotonde De Hoef – Tiensestraat – Kortenaken centrum. Het heeft geen zin om deze omleiding niet te respecteren want er kan geen enkel voertuig door via de Krawatenstraat (ter hoogte van de Velpebrug). Voor voetgangers en fietsers worden de nodige voorzieningen getroffen zodat het dorp voor hen vanuit de Krawatenstraat wel nog toegankelijk blijft. Dit zorgt er dan ook voor de handelaars – hetzij te voet, hetzij via de omleiding – steeds bereikbaar blijven. Ook de schoolgaande kinderen die met de fiets komen, kunnen nog steeds door. Deze omleiding zal circa 4 tot 6 maanden duren.

Gelijktijdig wordt ook het kruispunt Heidestraat x Diestestraat aangepakt. Gedurende ca. 3 weken komen daar tijdelijke verkeerslichten en is het niet mogelijk om vanuit de Heidestraat richting Loksbergen of de Diestsestraat te rijden. De tijdelijke verkeerslichten zullen de beweging Diestestraat – Loksbergen regelen vermits het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Heidestraat via 1 rijbaan moet. Als de werken aan dit kruispunt afgerond zijn dan is vanaf februari er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Diestsestraat. De Diestsestraat tussen de Heidestraat en de Lapstraat wordt namelijk opgebroken en er is een omleiding voorzien via de Heidestraat (inclusief voor de Lijn-bussen).

De bewoners van de betrokken straten zijn via een overzichtelijke brief op de hoogte gebracht en worden verder geïnformeerd. Er is bijvoorbeeld wekelijks een werfoverleg en er kan ook 1 bewoner afgevaardigd worden wat een zeer mooi gebaar is van de gemeente. Op deze manier is de betrokkenheid van de aangelanden hoger en kan er snel ingegrepen worden indien nodig. De uitnodiging voor dit overleg wordt binnenkort kenbaar gemaakt alsook wat men moet doen met het afval. Op de verkeersraad van gisteren gaf de burgemeester aan dat bewoners hun afval voor de deur kunnen laten staan en de aannemer zal die dan naar een verzamelpunt brengen.