Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuw fietspad op Kersbeek-Dorp

Vanaf de week van 13 mei wordt er een nieuw fietspad aangelegd op Kersbeek-Dorp. Dit fietspad wordt voor 33% gesubsidieerd via middelen van het “Kopenhagenplan” van de Vlaamse overheid.

Over een afstand van 800 m komt er een nieuw fietspad aan de oneven zijde op Kersbeek-Dorp. “In 2019 legden we reeds een nieuw fietspad aan op de Doddelbergstraat en het fietspad dat nu wordt aangelegd sluit hierop aan. Op deze manier wordt er vanuit het centrum van Kersbeek een veilige verbinding gecreĆ«erd met de in opbouw zijnde vrijetijdssite in Kersbeek en met de steenweg Tienen-Diest” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Het fietspad wordt aanliggend uitgevoerd en voldoet aan de richtlijnen van Vlaanderen waardoor de werken voor 33% worden gesubsidieerd via middelen uit het Kopenhagenplan van Vlaanderen.”

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het fietspad, wordt ook het kruispunt met de Slagveldweg vernieuwd en versmald. “Er komt in de vrijgekomen ruimte een graszone waarin regenwater wordt gebufferd. Voorafgaan de werkzaamheden hebben de nutsmaatschappijen hun leidingen vernieuwd zodat er minder storingen zijn in de toekomst. De werken voor de aanleg van het fietspad en de werken aan het kruispunt met de Slagveldweg zullen normaal gezien tot eind juni duren.

Voor de werken aan het fietspad zal de doorgang van het verkeer steeds mogelijk blijven en wordt er tijdens de werkzaamheden gewerkt met tijdelijke verkeerslichten” besluit burgemeester Mollu.

Nadat het fietspad is aangelegd zullen de nutsmaatschappijen ook nog werken in de berm van de even zijde van Kersbeek-Dorp. Vanaf de elektriciteitscabine van Kersbeek tot aan de Slagveldweg worden de waterleidingen vernieuwd. Dit zorgt er voor dat storingen gemakkelijker worden opgevangen.