Doorgaan naar hoofdcontent

Gouverneur tikt gemeente Kortenaken op de vingers

Naar aanleiding van de problemen met de door Kortenaken gehuurde loods in Glabbeek, had onze fractie eind maart verschillende documenten opgevraagd. Het gemeentebestuur weigerde echter deze stukken over te maken omdat de gesprekken nog lopende waren. We zijn uiteraard verheugd dat de de gemeente tot een vergelijk is gekomen met Glabbeek i.v.m. de loods maar dit neemt niet weg dat we onze controlerende rol moeten kunnen uitoefenen. De gouverneur heeft ons dan ook over de volledige lengte van ons bezwaarschrift gelijk gegeven en gaat niet akkoord met de werkwijze van de gemeente. Hij wijst in zijn schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van Kortenaken bovendien op het feit dat het niet de eerste keer is in deze legislatuur dat het inzagerecht geschonden wordt en hij verzoekt met aandrang hiermee rekening te houden.