Doorgaan naar hoofdcontent

Opdrachtomschrijving mobiliteitsplan


In januari van dit jaar had onze CD&V-fractie de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor Kortenaken nog van de gemeenteraadsagenda laten halen omdat er fouten waren gemaakt. Door onze tussenkomst in januari is vermeden dat de gemeente €30.000 subsidies zou mislopen vermits de procedures niet waren gevolgd. Op de raad van mei stond dit punt opnieuw op de agenda en nu zijn de procedures wel correct maar we hebben wel sterke vragen met de opdrachtomschrijving die nu voorligt. Het bestek is zo beknopt dat een studiebureau niet kan weten wat er van hen wordt verwacht. Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat er zeer grote prijsverschillen zullen ontstaan tussen mogelijke inschrijvers en het heeft ook een nadelige invloed op de kwaliteit van het plan. Bovendien zorgt het er ook voor dat het extern bureau dat de afgelopen maanden het huidige mobiliteitsplan heeft geĆ«valueerd een enorme voorkennis heeft wat in tegenstrijd is met de wet op de overheidsopdrachten. Omdat we voor 100% achter een volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan staan, maar omdat we toch serieuze vragen hebben bij de studieopdracht en de wijze van aanstelling van een bureau, hebben we ons dan ook onthouden.