Doorgaan naar hoofdcontent

Stoelendans binnen het college van Burgemeester en Schepenen

Het startschot voor de stoelendans binnen het College van Burgemeester en Schepenen is officieel gegeven. Op de gemeenteraad van volgende week donderdag leggen 2 nieuwe schepenen de eed af, komt er een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en de dag nadien wordt door de gouverneur Patrick Vandijck (Open VLD) aangesteld als nieuwe burgemeester (voordien André Alles (Open VLD)). Bijkomend wordt begin 2016 ook nog de voorzitter/schepen van het OCMW vervangen. Van de 6 uitvoerende mandaten in onze gemeente blijven er in 2016 dus maar 2 op post. Dit komt de opvolging van dossiers allerminst ten goede. Dossiers zijn de dag van vandaag namelijk complex en vragen onderhandelingen met andere overheden voor o.a. subsidies. Enige continuïteit en een duurzame visie zijn dus noodzakelijk. 

Ik kan begrijpen dat er omwille van persoonlijke of professionele redenen afstand wordt gedaan van een mandaat (is deze legislatuur al gebeurd). Ik begrijp dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt om mandaten te verdelen omdat men nu eenmaal in de onderhandelingen een coalitie moet vormen (gebeurt nu ook) en ik begrijp dat er binnen een partij wordt gewisseld om de fakkel door te geven zodat men zich kan inwerken. Maar deze stoelendans begrijp ik niet. Als je de carrousel bekijkt dan is het duidelijk dat men gekozen heeft om ieder in de eigen partij te bedienen en zo de lieve vrede te bewaren zonder oog te hebben voor de continuïteit. 

Ik ben ook benieuwd welke bevoegdheden er tussen de partijen worden overgedragen. Want als de bevoegdheden hetzelfde blijven voor de partijen, dan zullen vanaf 2016 de twee N-VA-schepenen het werk doen wat voordien door drie N-VA-schepenen werd gedaan en doen de toekomstige drie schepenen van Open VLD het werk van de huidige twee schepenen. Als er niet wordt geschoven met de bevoegdheden zullen we dus een schepen te veel hebben.

Desalniettemin wil ik de huidige burgemeester en de schepenen bedanken voor hun inzet. We waren het misschien niet altijd eens en soms botste het al eens, maar een dankwoordje is wel op zijn plaats want het ‘burgemeester of schepen zijn’ houdt toch meer in dan gewoon de titel te dragen. Daarom wens ik de nieuwe schepenen en burgemeester ook alle succes en zullen we ook naar hen toe constructief oppositie voeren.