Doorgaan naar hoofdcontent

Het geheugen even opfrissen

De fusies zijn opnieuw "hot". Deze week stonden de kranten weer vol over mogelijke fusieplannen en werd voor onze gemeente geopperd om samen te gaan met Diest, Halen en Bekkevoort. Dit idee komt uit het Vives-rapport dat de pendelstromen in kaart heeft gebracht en op basis daarvan fusies heeft voorgesteld. Andere manieren om tot een indeling te komen zijn: huidige samenwerkingsverbanden, lokale voorkeuren, verbondenheid, ... Kortom, er zijn verschillende variaties mogelijk. Maar hieronder wil ik de uitspraken van sommigen nog even in herinnering brengen:
  • December 2013 - letterlijk citaat uit de notulen van de gemeenteraad van 19/12/'13: "Raadslid Mollu wil toelichting bij de ‘fusieplannen met Geetbets’ die hij las in ‘de Redactie’ en krijgt de verduidelijking van de burgemeester, die duidelijk stelt dat er geen fusieplannen zijn, maar wel dat er een ‘geregeld burgemeestersoverleg’ is (om de 3 à 4 maand) waarbij onderlinge afspraken en acties besproken worden met Geetbets, Linter en Zoutleeuw. Journalisten hebben daarvan iets gemaakt wat het niet is."
  • April 2014: Op de gemeenteraad van 25/04/'14 brengt onze CD&V-fractie een motie op de gemeenteraad 'm.b.t. tot de intenties van de Vlaamse overheid om een traject op te starten richting fusies’. Vanuit CD&V wilden we deze motie ter stemming voorleggen om onze bezorgdheid te uiten over eventuele fusies omdat er geen zekerheid is over de voordelen ervan en bovendien wilden we een onderbouwde bestuurskrachtmeting. De VLD-GBL-fractie heeft deze motie geamendeerd waarbij er een gemeentelijke commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de fracties, wordt opgericht die de motie zal behandelen. Bijgevolg is - als gevolg van de meerderheid - de Kortenaakse bezorgdheid niet geuit op Vlaams niveau.
  • Juli 2014 - letterlijk citaat uit Het Laatste Nieuws van 15/07/'14: "De gemeente Kortenaken liet eerder al verstaan om binnen afzienbare tijd een fusie te creëren met Geetbets, maar volgens de studie van Vives zou Kortenaken fuseren met Diest. "Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen", zegt burgemeester van Kortenaken André Alles (Open VLD). "Over onze eventuele fusie met Geetbets is al een overleg gepland na de verlofperiode om alle politieke partijen hierover te horen. Dat overlegmoment blijft behouden." 

Wat kunnen we hieruit opmaken?
  1. In december 2013 waren er volgens onze burgemeester nog geen fusieplannen met Geetbets.
  2. In april 2014 durft de meerderheid geen kleur bekennen en wil men de fusieplannen in een (niet-openbare) commissie behandelen.
  3. In juli 2014 spreekt onze burgemeester over een eventuele fusie met Geetbets maar geeft men dat er een overleg is gepland met alle politieke partijen. Benieuwd wanneer dit overleg is...