Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 23 november 2016

70 km/u borden verdwijnen op de wegen; ook in Kortenaken?

Vanaf 1/1/2017 wordt de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom verlaagd van 90 naar 70 km/u. Het is vanaf dan niet meer nodig om met verkeersborden een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden omdat dit de algemene regel zal zijn. In de praktijk komt het er op neer dat men overal 70 km/u kan rijden tenzij anders aangeduid.

De Vlaamse overheid zal op Gewestwegen (zoals de N29 Tienen – Diest) deze snelheidsborden verwijderen om minder verkeersborden in het straatbeeld te hebben. Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik als gemeenteraadslid voor om ook in Kortenaken dit voorbeeld te volgen en de snelheidsborden van 70 km/u en de zoneborden van 70 km/u te verwijderen. Op de meeste gemeentewegen geldt namelijk al een snelheidslimiet van 70 km/u (of lager- en is een limiet van 90 km/u eerder de uitzondering. Ook op de Politieraad van de zone Hageland van december zal ik deze vraag stellen zodat dit uniform in de politiezone Hageland wordt.

Uiteraard is het belangrijk dat de nieuwe algemene regel van 70 km/u duidelijk wordt gecommuniceerd en de Vlaamse overheid heeft hierover deze week de campagnes opgestart. Ik stelde ook voor om in Kortenaken hieraan mee te werken (o.a. info in het infoblad).