Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 21 oktober 2013

Gemeenteraad oktober

Zoals elke 4e donderdag van de maand (niet tijdens de zomer) vindt er een gemeenteraad plaats (20u). Op de raad van oktober staan 14 punten. Naast enkele goedkeuringen van lastvoorwaarden en mandateringen komen onderstaande punten aan bod:
  • Subsidiereglement voor projecten rond ontwikkelingssamenwerking
  • Borgstelling voor een lening van de Kerk in Kortenaken (reparatie verwarming)
  • Begrotingswijziging
  • "Kafka-verhaal" rond het autonoom gemeentebedrijf en de BTW-recuperatie
  • Concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria in de sporthal
  • Extra agendapunt over het tijdig overmaken van de collegenotulen aan de raadsleden
  • Vragen
  • In besloten zitting wordt voor de 3e keer een poging ondernomen om op een correcte manier de GECORO samen te stellen