Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 8 mei 2013

Kortenaken kan beroep doen op Plattelandsfonds


Een landelijke gemeente als Kortenaken heeft typische kenmerken: een lage bevolkingsdichtheid, uitgestrekte oppervlakte, veel wegen, lage inkomens, verouderde bevolking, ... Daarom heeft de Vlaamse Regering (op initiatief van CD&V) het Plattelandsfonds in het leven geroepen. Kortenaken maakte deel uit van de 50 landelijke gemeentes die in aanmerking komen voor het fonds. Onze gemeente kan nu een project indienen dat rekening houdt met een of meerdere plattelandsdoelstellingen (zie hieronder). De maximale toelage voor een gemeente bedraagt €250.000/jaar en Kortenaken heeft dit jaar en de komende 5 jaar telkens recht op €162.840. Een belangrijk een groot budget!  

De Plattelandsdoelstellingen:
  • inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte
  • bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden, meer bepaald de natuurgebieden
  • een functioneel wegennet op het platteland verder onderhouden, herstellen of heraanleggen
  • bijdragen tot het beheren en onderhouden van het waterstelsel van lokaal belang
  • rurale ondernemers ondersteunen
  • de landbouw op het platteland versterken en verbreden
  • toerisme en recreatie op het platteland kansen geven
  • aandacht hebben voor kwetsbare groepen op het platteland
  • de leefbaarheid van de dorpen stimuleren