Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 8 mei 2017

100 verkeerborden minder


Sinds 1/1/2017 is de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom in heel Vlaanderen verlaagd van 90 naar 70 km/u. Deze maatregel is opgenomen in de wegcode waardoor het vanaf dan niet meer nodig is om met verkeersborden (zoneborden of gewone snelheidsborden) een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden.

Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik voor om ook in Kortenaken de 70 km/u borden weg te halen en ondertussen zijn in Kortenaken quasi alle 70 km/u borden  weggehaald. Dit betekent dus dat je overal maximaal 70 km/u mag rijden tenzij anders aangegeven (bv. 50 km/u en op sommige locaties 90 km/u)!

In totaal zijn er in Kortenaken ca. 100 verkeersborden verdwenen. Dit zorgt ervoor dat deze borden niet meer onderhouden moeten worden en het vergemakkelijkt ook het groenonderhoud (er staan minder paaltjes in de bermen waardoor het maaien gemakkelijker wordt). Bovendien zorgen minder borden ook voor meer duidelijkheid voor de weggebruiker. Hoe  meer  verkeersborden er staan,  hoe  minder  de  waarde  van  een individueel bord heeft.