Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zondag 19 juni 2016

Gemeenteraad 27/06

Als de Belgen doorgaan naar de volgende ronde op het Europees Kampioenschap, dan spelen ze sowieso niet op maandag 27/06. Maar dan vindt er om 20u30 wel een gemeenteraad in Kortenaken plaats met enkele belangrijke punten: gemeentelijke jaarrekening, oprichting van een inkantelings-commissie die de integratie van het OCMW in de gemeente voorbereidt, nieuwe aanstelling van een OCMW-raadslid en in besloten zitting de stemming voor de aanstelling van de financieel beheerder alsook de aanstelling van de secretaris als tijdelijk waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar (er was niemand geslaagd op het examen).

Wat opvallend is, is dat het raadsbesluit van 28 april met betrekking tot de aankoop van een tweedehandscamion wordt ingetrokken. De oppositie had zich toen reeds onthouden omdat we van oordeel waren dat er voor het bedrag dat toen werd voorzien voor de aankoop van een tweedehands (ca. 83.000 euro, excl. btw) eventueel ook een nieuwe vrachtwagen aangeschaft kon worden. Stefaan Devos had toen namens onze partij aangegeven dat de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen op lange termijn beterkoop zou zijn.  Het college trekt nu dus het raadsbesluit in en gaat - zoals wij in april al hadden aangegeven – over tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met overname van de oude vrachtwagen en dit voor een bedrag van 85.000 euro (excl. btw).

Verder komt ook het punt ‘Retributie Vakantiewerking 2016’ terug op de agenda. Dit punt was in mei verdaagd omdat de oppositie had aangegeven dat er verschillende fouten in het reglement stonden.