Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 15 september 2015

Gemeenteraad 24/09

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de volgende gemeenteraad vindt volgende week donderdag (24/9) plaats omstreeks 20u30. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de men tegemoet komt aan mijn vraag om de raad pas om 20u30 aan te vangen want ik ben die dag voor het werk in Utrecht. 

Ik had verwacht dat men de vakantiemaanden (3 maanden geen gemeenteraad) o.a. zou gebruiken om het organogram van de personeelsformatie op te stellen maar dat punt ontbreekt op de agenda. Als oppositie zijn we hier al geruime tijd vragende partij voor omdat het personeelskader reeds sterk gewijzigd is en ook in de toekomst vinden er grote wijzigingen plaats (verschillenden gaan op pensioen). Het is dan ook belangrijk dat er een duidelijk organogram is en komt! Bovendien heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant via een brief aan onze gemeente reeds in juni 2013 het volgende aangegeven: "Het is noodzakelijk dat er een duidelijk organogram wordt opgemaakt." We zijn nu 2 jaar verder, en wij hebben de meerderheid hier al enkele keren aan herinnerd, maar het personeelskader is nog steeds niet uitgewerkt...

Agenda gemeenteraad 24/09 (20u30)
  • Goedkeuring van de notulen van vorige zitting
  • Samenwerkingsovereenkomst met AQUAFIN omtrent het Aquafin-project 21.058 – Collector Velpe te Kersbeek-Miskom.
  • Retributie voor lessenreeks tafeltennis & badminton 55+’ers;
  • Renteloze lening van 10.000 EUR voor KLJ Waanrode
  • Toekenning van de hosted mail dienstverlening
  • Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad
  • Gemeentelijk onderwijs - schooljaar 2015-2016- GKS aanwending lestijden- uren- en puntenpakket en goedkeuring bijkomende lestijden t.l.v. De gemeente
  • Vragen