Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zondag 28 september 2014

CD&V vraagt behoud GROSK

Aan de GROSK (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) werd meegedeeld dat de gemeente spaarzaam moet omgaan met de middelen en werd er aangegeven dat er gesnoeid moet worden in verschillende beleidsdomeinen. De bovenlokale subsidie van ca. 16.000 euro per jaar valt weg en om die reden heeft het college voorgesteld om de GROSK af te schaffen. In de toekomst zou de GROSK zich wel nog kunnen positioneren als een werkgroep binnen de cultuurraad maar niet meer als een zelfstandige raad. 

Op de vorige gemeenteraad vroeg Tuur namens onze fractie waarom de GROSK in haar huidige werking afgeschaft moet worden en waarom het herleid wordt tot een werkgroep binnen een overkoepelende adviesraad. Er worden namelijk nog budgetten voorzien tot maximaal 6000 euro per jaar (3000 euro voor werkingskosten en 3000 euro voor stages, inleefreizen en projecten). Dus waarom moet de huidige werking opgedoekt worden? De bevoegde schepen Nadine Veulemans heeft op de zitting geantwoord dat dit opnieuw binnen het college wordt besproken.

Ikzelf vind dit een rare gang van zaken omdat dit punt voor de zoveelste keer op de agenda van het schepencollege staat. Het college is namelijk al sinds juni een beslissing aan het nemen. Volgens mij is het afschaffen van de GROSK voornamelijk een symbooldossier voor de N-VA omdat schepen Niels Willems op het debat naar aanleiding van de verkiezingen in 2012 heeft gezegd dat de N-VA de Noord-Zuid-Werking wil terugschroeven. Ik betreur dit dan ook omdat de GROSK zeer goed werk levert in Kortenaken!