Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2018 weergeven

Gemeenteraad in teken van de financiën

Volgende week donderdag (20/12) is het om 20u de laatste gemeenteraad van het jaar. Traditioneel staat deze in teken van de financiën en dat is nu niet anders. Van de 31 punten die besproken zullen worden, gaat de overgrote meerderheid over belastingen, retributies en budgetten. De huidige tarieven zullen behouden blijven en het overzicht voor het aanslagjaar 2018 is terug te vinden op de website van de gemeente. Deze pagina zal in januari vervangen worden voor het aanslagjaar 2019.

Bevoegdheden

Vandaag hebben we de bevoegdheden van het toekomstige college van burgemeester en schepenen toegelicht aan het personeel van het OCMW en de gemeente.
Stefaan Devos (CD&V) zal de eerste drie jaar het college leiden dat trouwens bestaat uit één schepen minder dan tijdens de huidige legislatuur. Naast de wettelijke bevoegdheden die toebehoren aan de burgemeester (politie, brandweer, rampenbestrijding, algemene coördinatie en burgerzaken) neemt Stefaan de bevoegdheden financiën, autonoom gemeentebedrijf, landbouw, onderwijs en gemeentepersoneel tot zich. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor gebouwen, toegankelijkheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, lokale economie, wonen, kunstacademie ART en erediensten. Griet Vandewijngaerden (sp.a) is bevoegd voor de jeugd, cultuur, GROSK, groendienst, milieu, begraafplaatsen, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en dierenwelzijn. Annita Vandebroeck (CD&V) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de s…

Nog even wachten op een positieve meerderheid

Gisteren hebben de lijsttrekkers van CD&V, N-VA en sp.a Kortenaken, een aangetekend schrijven ontvangen van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Open VLD lijsttrekker André Alles heeft op 27 november 2018 een bezwaar ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen en vraagt de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen en een hertelling van alle uitgebrachte stemmen. Als nieuwe bestuursmeerderheid betreuren we het feit dat dit bezwaar pas één dag voor de uiterste termijn is ingediend en hierdoor de opstart van de nieuwe meerderheid wordt bemoeilijkt want de raad behandelt de zaak eind december. We gaan er echter vanuit dat de leden van het telbureau in eer en geweten hebben geteld en dat het resultaat correct is. Als toekomstige meerderheid blijven we dan ook positief verder werken aan het gezamenlijk beleidsproject.

Ledenreceptie