Doorgaan naar hoofdcontent

Voorlopige vaststelling mobilteitsplan

Vorig jaar besloot de Sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan dat dit volledig vernieuwd moest worden. Studiebureau TRIDEE heeft in opdracht van de gemeente het nieuwe mobiliteitsplan opgesteld en er is afgelopen jaar een intensief participatietraject gevoerd. De opstart van het mobiliteitsplan verliep vorig jaar wat moeilijk omdat de gemeente aanvankelijk niet de correcte procedure had gevolgd en we zo €30.000 subsidies zouden mislopen (door onze tussenkomst is dat toen vermeden), maar nadien is het mobiliteitsplan op een zeer correcte manier opgesteld. Er werd in elke fase een uitgebreide participatie gedaan met de bewoners en ook de politieke fracties werden tijdens de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) betrokken.

Ik ben dan ook verheugd dat ik mijn inbreng in het proces heb kunnen geven en deze is meestal ook verwerkt. Er zijn wel nog enkele punten die voor verbetering vatbaar zijn en deze heb ik gisteren ook meegeven. Het mobiliteitsplan wordt binnenkort nog besproken op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en nadien wordt het door de gemeenteraad definitief vastgesteld.

Tijdens de gemeenteraad heb ik wel nog eens beklemtoond dat het mobiliteitsplan een algemene visie geeft en principes beschrijft. Belangrijk zal zijn om bij beslissingen het mobiliteitsplan in de hand te nemen zodat het geen dode letter zal zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat het mobiliteitsplan aangeeft dat op 70 km/u-wegen de fietspaden gescheiden dienen te zijn maar we stellen vast dat dit bij de huidige uitvoering van de fietspaden op de Tiensestraat alweer niet het geval is.