Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 30 mei 2018

Gouverneur tikt gemeente Kortenaken op de vingers

Naar aanleiding van de problemen met de door Kortenaken gehuurde loods in Glabbeek, had onze fractie eind maart verschillende documenten opgevraagd. Het gemeentebestuur weigerde echter deze stukken over te maken omdat de gesprekken nog lopende waren. We zijn uiteraard verheugd dat de de gemeente tot een vergelijk is gekomen met Glabbeek i.v.m. de loods maar dit neemt niet weg dat we onze controlerende rol moeten kunnen uitoefenen. De gouverneur heeft ons dan ook over de volledige lengte van ons bezwaarschrift gelijk gegeven en gaat niet akkoord met de werkwijze van de gemeente. Hij wijst in zijn schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van Kortenaken bovendien op het feit dat het niet de eerste keer is in deze legislatuur dat het inzagerecht geschonden wordt en hij verzoekt met aandrang hiermee rekening te houden.