Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

donderdag 30 november 2017

Wegwijs in Waanrode?

Vorige week merkten Stefaan Devos en ik op de gemeenteraad op dat er amper siganlisatie geplaatst was bij de wegenwerken in Waanrode. Bovendien zijn er momenteel meerdere wegenwerken waardoor het niet duidelijk was welke omleidingsborden gevolgd moesten worden. De burgemeester gaf aan dat er extra siganlisatie geplaatst zou worden en dat men gebruik zou maken van plaatsnaamborden maar de situatie is er momenteel hoegenaamd niet op verbeterd. Komende vanuit Kortenaken richting Waanrode zou je als niet-inwoner bijvoorbeeld niet weten hoe je moet rijden en moet je verbodsborden negeren.

De omleiding vanuit de Tiensesteenweg in Waanrode loopt nu via Rijnrode en Loksbergen om vervolgens de omleiding aan de Diestsestraat in Kortenaken te volgen zodat men uit komt op de Schansstraat. Als je nu naar Kortenaken centrum moet dan is er een omleiding van ca. 6km. Dergelijke omleiding is buiten proportie, gaat ook langs wegen die niet geschikt zijn, passeert de werken in Loksbergen en Kortenaken en het lijkt me dan ook niet logisch om alle alternatieven af te sluiten via een nadar waarop een verbodsbord hangt dat enkel 'plaatselijk verkeer' toelaat. Ook bewoners uit de buurgemeenten weten hierdoor niet meer hoe men moet rijden want sommige straten in de buurtgemeenten zijn door de werken in Waanrode ook afgesloten en dit terwijl het bestuur van de buurgemeente hierover niet geconsulteerd is. Enige spreiding van het verkeer en overleg met de buurgemeentes zou momenteel een oplossing kunnen betekenen. 

De oorzaak van deze grote omleiding is het feit dat de werken niet op elkaar zijn afgestemd en dit is waar onze CD&V-fractie op voorhand voor had gewaarschuwd. En we bedoelen dan niet zozeer de grote werken want daar heeft de gemeente minder invloed op maar wel de werken in eigen beheer zoals de werken in de Molenstraat en de Hemelrijkstraat en binnenkort in de Overstraat te Waanrode.

maandag 27 november 2017

Participatie over gemeentelijk mobiliteitsplan

Bij aanvang van de gemeenteraadszitting werd door de Open VLD - N-VA-meerderheid een extra agendapunt toegevoegd over het participicatietraject in kader van de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Ik vind het zeer goed dat het studiebureau dat het mobiliteitsplan herziet een participatietraject voorstelt. Participatie klinkt goed maar kan verschillende vormen aannemen en ik hoop dat de gemeente het ter harte neemt en de inwoners echt betrekt. Doordat het punt pas bij aanvang van de zitting op de agenda werd geplaatst, weten we niet welke inspraak er georganiseerd zal worden en ook de toelichting ervan was niet verhelderend. Men spreekt van 4 "infoavonden" verspreid over de verschillende fases van het mobiliteitsplan. Het is echter belangrijk dat het niet louter toelichtingen zijn van het studiebureau maar dat er bijvoorbeeld met themaworkshops, wandelingen, discussiefora, ... wordt gewerkt. Op deze manier is er echte inspraak en niet louter informatieuitwisseling wat vaak het geval is. Men voorziet midden december al zo'n avond en hopelijk is er nog voldoende tijd om dit voor te bereiden en de inwoners uit te nodigen.

vrijdag 24 november 2017

Nieuw fietspad in de Diestsestraat

Op de Diestsestraat in Kortenaken worden, voor rekening van AQUAFIN, momenteel rioleringswerken en wegenwerken uitgevoerd. De gemeente is – tot op heden – geen betrokken partij in deze werken en de aannemer dient de fietspaden te herstellen in de oorspronkelijke staat. Op voorhand had onze CD&V-fractie (Stefaan Devos) gewaarschuwd dat deze fietspaden hersteld zouden moeten worden en nu gaat het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst aan met AQUAFIN. Omdat de fietspaden momenteel in klinkers zijn uitgerust en dit weinig comfort biedt, zal de gemeente instaan voor de meerprijs (ca. €74.000) van een andere materiaalkeuze. Men kiest er echter voor om het fietspad in betonverharding te voorzien en niet in asfalt terwijl dit thans het maximale comfort biedt voor fietsers, goedkoper is dan beton en wordt voorgeschreven door het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen. Op de gemeenteraad van gisteren heb ik namens onze fractie dan ook geijverd om nu en in de toekomst beter na te denken over de materiaalkeuze. We zijn blij dat de klinkers vervangen worden maar asfalt zou een betere keuze zijn geweest dan beton.

donderdag 16 november 2017

Eerste verkeerslicht in Kortenaken

In maart van dit jaar was ik via een parlementaire vraag via Karin Brouwers (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA) nog te weten gekomen dat het kruispunt N29 Tienen - Diest met de Klipgaardestraat te Waanrode op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat. Toen werd aangegeven dat het kruispunt op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) besproken zou worden, waar alle betrokken stakeholders er in principe naar streven om in consensus te bepalen welke aanpassingen wenselijk zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.

Deze PCV vond plaats op 24 oktober maar vanuit de gemeente was enkel iemand van de politiezone Hageland aanwezig terwijl er normaal gezien ook een vertegenwoordiging is vanuit de gemeente (burgemeester, schepen of ambtenaar). Maar de Open VLD - N-VA-meerderheid vond het blijkbaar niet nodig om bij de bespreking aanwezig te zijn en dit terwijl dit toch wel een van de belangrijkste kruispunten is van Kortenaken. 

Op basis van de verkeersintensiteiten is er nu door de aanwezigen op de PCV beslist dat dit kruispunt met verkeerslichten wordt uitgerust. Verder zal er op de N29 vanuit de zijde van Diest ook een afslagstrook naar Waanrode aangelegd worden en wordt het voor fietsers gemakkelijker om over te steken. De Lijn was ook vragende partij voor busbeïnvloeding op de verkeerslichten zodat zij sneller groen krijgen.

Dit kruispunt wordt dus het eerste kruispunt op de zeer rechte N29 tussen Tienen en Diest dat met verkeerslichten uitgerust zal worden. Naar verkeersveiligheid zal dit zeker een verbetering zijn want het afslaan of kruisen van de N29 zal hierdoor vergemakkelijken. Maar het kan uiteraard wel zijn dat er af en toe voor de verkeerslichten gewacht moet worden maar door de implementatie van "slimme verkeerslichten" zal dit zoveel als mogelijk beperkt zijn. Wat wel goed in de gaten gehouden moet worden is dat er niet (nog) meer sluipverkeer ontstaat via het kruispunt N29 met de Halensebaan (dat iets verder ligt).