Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 6 juni 2017

Opdrachtomschrijving mobiliteitsplan


In januari van dit jaar had onze CD&V-fractie de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor Kortenaken nog van de gemeenteraadsagenda laten halen omdat er fouten waren gemaakt. Door onze tussenkomst in januari is vermeden dat de gemeente €30.000 subsidies zou mislopen vermits de procedures niet waren gevolgd. Op de raad van mei stond dit punt opnieuw op de agenda en nu zijn de procedures wel correct maar we hebben wel sterke vragen met de opdrachtomschrijving die nu voorligt. Het bestek is zo beknopt dat een studiebureau niet kan weten wat er van hen wordt verwacht. Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat er zeer grote prijsverschillen zullen ontstaan tussen mogelijke inschrijvers en het heeft ook een nadelige invloed op de kwaliteit van het plan. Bovendien zorgt het er ook voor dat het extern bureau dat de afgelopen maanden het huidige mobiliteitsplan heeft geĆ«valueerd een enorme voorkennis heeft wat in tegenstrijd is met de wet op de overheidsopdrachten. Omdat we voor 100% achter een volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan staan, maar omdat we toch serieuze vragen hebben bij de studieopdracht en de wijze van aanstelling van een bureau, hebben we ons dan ook onthouden.