Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 22 mei 2017

'Fiets'pad HeerbaanIn maart ontstond er commotie over de zeer slechte staat van de fietspaden op een gedeelte van de Heerbaan (meer bepaald tussen de Groenstraat en Miskom-Dorp) in Kerbseek-Miskom. De geplande wegenwerken in 2019 zouden namelijk geen nieuwe fietspaden voorzien (zie hier). In de praktijk fietst er momenteel niemand op de fietspaden maar het verkeersbord D7 (het gebodsbord 'Verplicht fietspad') verplicht fietsers in principe wel om het fietspad daar te gebruiken. 

In afwachting op nieuwe fietspaden (die hopelijk alsnog mee met de werken van 2019 worden voorzien) stelde ik op de vorige verkeersraad van Kortenaken voor om de verkeersborden D7 weg te halen. Hierdoor worden fietsers niet langer verplicht om het fietspad te gebruiken. 

Mocht de signalisatie blijven staan en fietsers rijden op de rijbaan dan zouden ze in geval van een ongeval namelijk juridisch minder beschermd zijn. Omgekeerd zou ook de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden als een fietser ten val zou komen op het zeer slechte fietspad vermits de signalisatie verplicht om daar te fietsen. De voltallige verkeersraad was akkoord, het college van Burgemeester en Schepenen is gevolgd en de borden worden eerstdaags verwijderd.