Doorgaan naar hoofdcontent

'Fiets'pad HeerbaanIn maart ontstond er commotie over de zeer slechte staat van de fietspaden op een gedeelte van de Heerbaan (meer bepaald tussen de Groenstraat en Miskom-Dorp) in Kerbseek-Miskom. De geplande wegenwerken in 2019 zouden namelijk geen nieuwe fietspaden voorzien (zie hier). In de praktijk fietst er momenteel niemand op de fietspaden maar het verkeersbord D7 (het gebodsbord 'Verplicht fietspad') verplicht fietsers in principe wel om het fietspad daar te gebruiken. 

In afwachting op nieuwe fietspaden (die hopelijk alsnog mee met de werken van 2019 worden voorzien) stelde ik op de vorige verkeersraad van Kortenaken voor om de verkeersborden D7 weg te halen. Hierdoor worden fietsers niet langer verplicht om het fietspad te gebruiken. 

Mocht de signalisatie blijven staan en fietsers rijden op de rijbaan dan zouden ze in geval van een ongeval namelijk juridisch minder beschermd zijn. Omgekeerd zou ook de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden als een fietser ten val zou komen op het zeer slechte fietspad vermits de signalisatie verplicht om daar te fietsen. De voltallige verkeersraad was akkoord, het college van Burgemeester en Schepenen is gevolgd en de borden worden eerstdaags verwijderd.