Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

woensdag 31 mei 2017

Jeanne Devos uitgeroepen tot ereburger van Kortenaken

Tijdens de gemeenteraad van maart van dit jaar werd een reglement goedgekeurd voor het toekennen van de titel “Ereburger van de gemeente Kortenaken”. Onze CD&V-gemeenteraadsfractie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Zuster Jeanne Devos voor te dragen als ereburger van onze gemeente. De voltallige gemeenteraad ging op de raad van gisteren akkoord.
 
In 2006 hebben we namens JONGcd&v onze appreciatie al geuit door haar de "knap-gedaan-prijs" te geven want als inwoner van Kortenaken moeten we fier zijn op Jeanne Devos. Ze werd op 9 januari 1935 geboren in Kortenaken. In 1963 vertrok ze naar India waar zij vrij vlug het besluit nam zich volledig in te zetten voor de behoeftigen. Jeanne wordt vaak vergeleken met Moeder Theresa, maar ze ging veel verder dan haar inzet voor de armen. Zij wil het systeem in India veranderen dat tot wantoestanden leidt en er iedereen bewust maken van de kinderprostitutie, armoede, ongelijkheid van het kastenstelsel en andere mistoestanden die in India voorkomen.

Door de voordracht van de Kortenaakse Jeanne Devos willen we iemand eren die steeds aandacht heeft gehad voor de noden van anderen. Haar ganse leven heeft zij gevochten tegen onrecht, tegen een samenleving waarbij men buigt voor degenen die boven u staan en spuugt op degenen die onder u staan. Jeanne geniet reeds van een internationale erkenning voor wat zij in India heeft verwezenlijkt. Ze richtte de National Domestic Workers Movement op. Dit is een organisatie die ijvert voor de rechten van de huisarbeidsters, voor eerlijke en veilige werkomstandigheden, legalisering en een vast en eerlijk loon en de organisatie voert actie tegen de slavernij en andere uitwassen van de thuisarbeid. De organisatie bestaat meer dan 20 jaar, groeide aan en kreeg vertakkingen in 21 van de 28 deelstaten van India. Het betekent voor de meisjes en vrouwen van de beweging, en velen daarbuiten, een ommezwaai van een situatie van moderne slavernij naar een volledig leven waarin zij zelf keuzes kunnen maken.

Collega CD&V-raadslid Imelda Stouthuysen maakte van 7 tot 15 maart van dit jaar een inleefreis naar Mumbai in India. Haar bewondering voor het levenswerk van Zuster Jeanne is hierbij enorm gestegen. In een lezing vroeger hoorde ze haar zeggen: 'Kinderen in huisarbeid – soms duizend km van huis – mogen geen gevoelens hebben en er is geen enkele volwassene die het voor hen opneemt.' Jeanne Devos nam het wel voor hen op en haar doel was vooral drie belangrijke waarden aan deze kinderen geven: waardigheid (het besef dat je “iemand bent”), rechten (werken met een arbeidscontract en er dan ook voor betaald worden) en empowerment (informatie en vorming, collectieve solidariteit opbouwen). Duurzame verandering brengen in het leven van vele vrouwen én kinderen, dat was en is nog steeds haar missie!"

Zuster Jeanne Devos kreeg reeds eerder verschillende eretekens en onderscheidingen:
  • Eredoctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven (2000)
  • Nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede (2005)
  • Ontvangst van het Grootkruis in de Kroonorde (2009)
  • Ereburgerschap van de stad Leuven (2010)
  • Ontvangst Amnesty International Leerstoel omwille van haar bijzondere bijdrage in het domein van de mensenrechten (2011)
  • Ontvangst gouden erepenning in het Vlaams Parlement (2013)
  • Ontvangst Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2015)


maandag 29 mei 2017

Veiligheid tijdens wegenwerken


Een tweetal weken geleden heb ik de schepen van Infrastructuur (Betty Geysenbergs; Open VLD) gecontacteerd in verband met de collectorwerken ter hoogte van de Heidestraat en Diestsestraat in Kortenaken. De omleiding loopt via de Heidestraat en die straat was toen enkele dagen op rij zeer vuil omdat de aannemer er een plaats voor aan- en afvoer van aarde heeft. De schepen heeft toen onmiddellijk actie ondernomen en de aannemer gecontacteerd om het op te kuisen en me aangegeven dat straat elke dag wordt gekuist. De dag erna was de straat echter opnieuw zeer vuil en na nieuw contact met de schepen heeft men weer de aannemer aangemaand om de weg te reinigen.

Ik moet nu, na amper 4 werkdagen (!) en geen echte regenbuien, echter opnieuw vaststellen dat de straat gevaarlijk vuil is. Voor fietsers kan dit tot valpartijen leiden maar ook voor het autoverkeer is dit gevaarlijk. Begrijp me niet verkeerd dat ik zeg dat de straat er moet bijliggen alsof er niet wordt gewerkt, maar de veiligheid moet wel primeren. Het ruimen van de modder kan dan wel een verantwoordelijkheid van de aannemer zijn, dan nog kan de gemeente (gedeeltelijk) aansprakelijk gesteld worden indien er modder op de rijbaan blijft liggen en er een verband zou zijn met een ongeval. Op de gemeenteraad van morgen zal ik dan ook vragen welke maatregelen er genomen worden!maandag 22 mei 2017

'Fiets'pad HeerbaanIn maart ontstond er commotie over de zeer slechte staat van de fietspaden op een gedeelte van de Heerbaan (meer bepaald tussen de Groenstraat en Miskom-Dorp) in Kerbseek-Miskom. De geplande wegenwerken in 2019 zouden namelijk geen nieuwe fietspaden voorzien (zie hier). In de praktijk fietst er momenteel niemand op de fietspaden maar het verkeersbord D7 (het gebodsbord 'Verplicht fietspad') verplicht fietsers in principe wel om het fietspad daar te gebruiken. 

In afwachting op nieuwe fietspaden (die hopelijk alsnog mee met de werken van 2019 worden voorzien) stelde ik op de vorige verkeersraad van Kortenaken voor om de verkeersborden D7 weg te halen. Hierdoor worden fietsers niet langer verplicht om het fietspad te gebruiken. 

Mocht de signalisatie blijven staan en fietsers rijden op de rijbaan dan zouden ze in geval van een ongeval namelijk juridisch minder beschermd zijn. Omgekeerd zou ook de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden als een fietser ten val zou komen op het zeer slechte fietspad vermits de signalisatie verplicht om daar te fietsen. De voltallige verkeersraad was akkoord, het college van Burgemeester en Schepenen is gevolgd en de borden worden eerstdaags verwijderd.


donderdag 11 mei 2017

82 inwoners gratis naar PlopsalandCD&V Kortenaken maakt 82 inwoners gelukkig met een gratis toegangsticket voor Plopsaland De Panne. Onze partij profileert zich al langer als dé gezinspartij van Vlaanderen en met de organisatie van de gezinsdag op 10 juni in een pretpark wordt dat nog duidelijker in beeld gebracht. We hadden in Kortenaken heel wat reacties ontvangen op onze oproep om gratis tickets te winnen. Zo mochten we leuke tekeningen, foto’s, en spreuken ontvangen. Omdat we zoveel enthousiaste reacties hebben gehad, hebben we als lokaal afdelingsbestuur besloten om iedereen die iets had ingediend te belonen met gratis tickets waardoor we geen zes (wat oorspronkelijk de bedoeling was) maar 13 gezinnen gelukkig kunnen maken.

dinsdag 9 mei 2017

Aantal inbraken en diefstallen in Politiezone Hageland

Op de politieraad van volgende week wordt een overzicht gegeven van de cijfergegevens uit het actieplan 2016. 

In Kortenaken werd er vorig jaar 14 keer ingebroken (13 woninginbraken) wat overeenkomt met 1,8 inbraken per 1000 inwoners. Kortenaken is hiermee de beste leerling van de hele politiezone (Glabbeek 3,6; Geetbets 4,7; Tielt-Winge: 5 en Bekkevoort 6,9 inbraken per 1000 inwoners). Uiteraard speelt de geografische ligging van Kortenaken hierbij een rol (minder grote wegen in de buurt) maar ook de inzet van de politie draagt hiertoe bij.


Met betrekking tot het aantal diefstallen doet Kortenaken het dan weer minder goed (voorlaatste plek in de politiezone). Er werden 4 fietsen en 1 auto gestolen. Het absolute aantal valt mee maar elke diefstal is natuurlijk eentje te veel!

maandag 8 mei 2017

100 verkeerborden minder


Sinds 1/1/2017 is de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom in heel Vlaanderen verlaagd van 90 naar 70 km/u. Deze maatregel is opgenomen in de wegcode waardoor het vanaf dan niet meer nodig is om met verkeersborden (zoneborden of gewone snelheidsborden) een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden.

Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik voor om ook in Kortenaken de 70 km/u borden weg te halen en ondertussen zijn in Kortenaken quasi alle 70 km/u borden  weggehaald. Dit betekent dus dat je overal maximaal 70 km/u mag rijden tenzij anders aangegeven (bv. 50 km/u en op sommige locaties 90 km/u)!

In totaal zijn er in Kortenaken ca. 100 verkeersborden verdwenen. Dit zorgt ervoor dat deze borden niet meer onderhouden moeten worden en het vergemakkelijkt ook het groenonderhoud (er staan minder paaltjes in de bermen waardoor het maaien gemakkelijker wordt). Bovendien zorgen minder borden ook voor meer duidelijkheid voor de weggebruiker. Hoe  meer  verkeersborden er staan,  hoe  minder  de  waarde  van  een individueel bord heeft.

maandag 1 mei 2017

Subsidies voor hemelwaterplan

Stefaan Devos heeft afgelopen gemeenteraad namens onze partij de meerderheid gewezen op de mogelijkheid om bij de provincie subsidies aan te vragen voor de opmaak van een hemelwaterplan (zie deze link voor info over het hemelwaterplan). Vorige week is er in de provincie een besluit genomen om een subsidie van 6€ per hectare grondgebied te voorzien en voor Kortenaken komt het subsidiebedrag uit op ca. 29.000€.