Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 14 maart 2017

Fietspad N29 en kruispunt met KlipgaardenstraatIn het indicatief investeringsprogramma 2018-2019 van het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat dat er in 2019 op de N29 ter hoogte van Kortenaken werken zullen plaatsvinden. We hebben in Kortenaken slechts één gewestweg op ons grondgebied en dat is de Tiensesteenweg. De aansluiting van de steenweg met de Klipgaardestraat is al jaren een punt dat als gevaarlijk wordt ervaren. Het is volgens mij dan ook een goede zaak dat men budgetten voorziet voor het onderhoud van de fietspaden op de N29 en de aanpak van het gevaarlijk kruispunt met Klipgaardenstraat.

Ik had Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (ook van CD&V) gevraagd of zij wist wat de werken inhielden want concrete plannen zijn er nog niet. Karin Brouwers zit namelijk in de commissie mobiliteit van de Vlaamse Regering en heeft hierover een vraag gesteld aan de bevoegd minister (Ben Weyts (N-VA)). De bestaande aanliggende verhoogde fietspaden zijn in zeer slechte staat en zijn daarom dringend aan herstelling toe. Deze zullen dan ook binnen hun huidige vorm vernieuwd worden. Het kruispunt zal op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) besproken worden, waar alle betrokken stakeholders er in principe naar streven om in consensus te bepalen welke aanpassingen wenselijk zijn om de veiligheid te verhogen. Op dit moment kan niet worden vooruitgelopen op wat in de PCV zal worden beslist maar de vermoedelijke aanbesteding staat gepland in het jaar 2019.

Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Om deze redenen wil CD&V de fiets de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg. Veilige fietspaden zijn hierin uiteraard belangrijk.