Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 31 januari 2017

Opmaak nieuw mobiliteitsplan afgevoerd na fouten


Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Kortenaken dateert van 2011 en dit dient minstens om de zes jaar herzien te worden via een ‘Sneltoets’. Op die manier evolueert het mobiliteitsplan mee met de gemeente en kunnen de nodige maatregelen uit het plan (eventueel) aangepast worden. Het resultaat van zo’n herziening kan drie vormen aannemen: (1) de opmaak van een volledig nieuw plan; (2) een gedeeltelijke verbreding en verdieping van het huidige plan; (3) een loutere actualisatie van het bestaande plan. Als verkeerskundige heb ik regelmatig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan te maken en ik heb dan ook enkele bedenkingen geuit. Ongeacht men weet wat het resultaat van de herziening is, raamt de Open VLD – N-VA-meerderheid de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan op een bedrag van €35.000 en men geeft aan dat het Vlaams Gewest dit voor €30.000 subsidieert. Dit is echter niet correct. Enkel in het geval van een volledig nieuw plan is er een subsidie van €30.000 euro. Wanneer er een gedeeltelijke verbreding en verdieping is, bedraagt de subsidie €15.000 en bij een actualisatie is er geen subsidie. Het zou dan ook veel logischer zijn geweest om eerst zelf de ‘Sneltoets’ uit te voeren en op basis van dat resultaat een raming en bijhorende offertevraag te maken. Zo weet je immers wat je wil doen en kan je een realistische raming maken. Nu zou men quasi een blanco cheque tekenen voor de inschrijver zonder dat men weet wat de inhoud van het nieuwe mobiliteitsplan moet zijn (dat wordt namelijk bepaald door de Sneltoets). Door zelf de Sneltoets uit te voeren zou men ook al snel €3.000 sparen. Verder stonden er ook nog enkele fouten in het besluit. Het is bijvoorbeeld niet verplicht om een extern bureau aan te stellen, de aangehaalde redenen om een mobiliteitsplan te hebben zijn niet correct, en het bestek – waarin de gunningsvoorwaarden staan – kwam niet overeen met wat men tijdens de raadszitting als uitleg gaf. Omwille van deze redenen werd het punt dan ook verdaagd naar een volgende gemeenteraad.

maandag 30 januari 2017

Bijdrage aan Brandweerzone Oost

De gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de Hulpverleningszone Oost (bestaande uit 32 gemeenten) bedraagt voor Kortenaken €249.292,58 . Bij de bepaling van de bijdrage per gemeente wordt er rekening gehouden met acht criteria waaronder de hoeveelheid residentiële en actieve bevolking (vormt een criterium van 70%). Verder wordt er ook zeer beperkt rekening gehouden met de gemiddelde interventietijd (hierop scoort Kortenaken zoals geweten zeer slecht).

zaterdag 28 januari 2017

(Onderhouds)werken voor 2017 en 2018

Op de gemeenteraad van donderdag werd een punt besproken in verband met de onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden voor de periode 2017 en 2018. In het overzicht dat de schepen van openbare werken gaf (Betty Geysenbergs, Open VLD) zaten echter ook enkele nieuwe werken. Voor CD&V heeft Stefaan benadrukt dat we niet tegen deze werken zijn en we het goed vinden dat er wordt geïnvesteerd in wegen en in fiets- en voetpaden. Maar het is echter niet correct om dit via één raadsbeslissing te stemmen. We betreuren het verder ook dat er aan de gemeenteraad geen duidelijk overzicht gegeven werd over waar welke werken plaatsvinden en of het gaat over nieuwe werken of onderhoudswerken. De bevoegde schepen heeft tijdens de zitting wel de werken opgesomd maar paste deze opsomming later weer aan. Omwille van deze onduidelijkheden hebben we ons dan ook onthouden bij de stemming en voorgesteld om volgende zitting een duidelijk schriftelijk overzicht te bezorgen van onderhoudswerken en nieuwe werken.

vrijdag 27 januari 2017

Aanleg fietspaden zonder subsidies?; 170.000 EURO


Op de gemeenteraad werd gisteren de aanleg van nieuwe fietspaden en een fietssuggestiestrook ter hoogte van de Hemelrijkstraat goedgekeurd. Stefaan Devos merkte namens onze partij op dat er geen advies was van RIOBRA en spoorde de gemeente dan ook aan om nog eens contact met hen te nemen om toekomstige rioleringswerken in deze straat af te stemmen op de voorziene werken. Omdat de burgemeester, op de vraag van Stefaan, geen duidelijk antwoord kon geven of de mogelijkheid tot subsidiëring van dit project was onderzocht, heeft onze fractie zich dan ook onthouden. De burgemeester gaf aan dat men nog een formeel antwoord zal vragen aan de hogere diensten i.v.m. subsidiëring maar dat het huidige ontwerp alleszins behouden blijft. Hij verduidelijkte dat er via de provincie informeel was afgetoetst en dat subsidies niet mogelijk zijn omdat de straat geen functionele fietsroute is. De opmerking van de burgemeester dat er geen subsidies mogelijk zijn is echter fout. De Hemelrijkstraat is namelijk wel een functionele fietsroute waardoor het project (mits aanpassingen) voor 80% gesubsidieerd kan worden. Toch de moeite waard lijkt me als je weet dat dit project 170.000 euro kost!

Op de foto hier beneden zie je dat de Hemelrijkstraat wel degelijk uitmaakt van een functionele fietsroute. Ik heb vandaag ook nog eens met het kabinet van Tom Dehaene (verantwoordelijk voor mobiliteit) en met de administratie van de provincie gebeld en zij hebben formeel bevestigd dat er voor de Hemelrijkstraat wel degelijk subsidies aangevraagd kunnen worden. Wat de burgemeester gisteren dus zei (dat dit was afgetoetst en dat het niet mogelijk was) is dus compleet onwaar!

Verder vind ik het op zich wel goed dat hier fietspaden worden aangelegd want hier liggen nu geen voorzieningen voor fietsers en deze straat vormt een belangrijke verbinding tussen Waanrode en Kersbeek-Miskom. De aanleg van fietspaden zal dus de verkeersveiligheid vast en zeker bevorderen. Al had ik liever gehad dat de fietspaden de aanbevolen breedte van 1m75 hadden in plaats van 1m50 zoals nu voorzien maar ik begrijp dat dit niet mogelijk is op het volledige traject. Verder heb ik gewezen op de nieuwe richtlijnen in verband met de aanleg van fietssuggestiestroken zodat het ontwerp in die zin aangepast kan worden. Ik heb echter een groter probleem met het feit dat men niet degelijk onderzocht heeft of het via subsidies kan en met het moment van de werken. De timing op het einde van de legislatuur doet vermoeden dat men de werken eerder uitvoert in functie van de verkiezingen en niet in functie van de verkeersveiligheid. Meer nog, momenteel vinden er in Kortenaken centrum grote rioleringswerken plaats en is de Krawatenstraat ter hoogte van Kortenaken Dorp afgesloten. Bijgevolg wordt het verkeer in Waanrode omgeleid via o.a. de Hemelrijkstraat. De werken op de Hemelrijkstraat zullen wel pas starten als de omleiding is afgelopen maar naar verkeersveiligheid was het beter geweest om de fietspaden reeds VOOR de omleiding aan te leggen.zondag 22 januari 2017

Gemeenteraad 26/1

Aanstaande donderdag (26/1; 20u) is het opnieuw gemeenteraad. Daarop 15 agendapunten met o.a. de bijdrage aan de Hulpverleningszone Oost, de aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen, een samenwerkingsovereenkomt 'Bloesemkunst in het Hageland', de opmaak van een Plan-MER voor de KMO-zone, ... Verder ook twee punten met betrekking tot verkeer en mobiliteit waarover ik wel enkele opmerkingen heb: nl. de aanleg van nieuwe fietspaden (Hemelrijkstraat) en de herziening van het gemeentelijk mobilteitsplan.

dinsdag 17 januari 2017

De weg naar 2018

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog ver zijn, stond onze voorzitter Wim Roels zondag op het Nieuwjaarsontbijt hierbij ook even stil en werd al een klein tipje van de sluier gelicht. We zullen in 2018 onze twee sterktes maximaal uitspelen en naar voren schuiven: ervaring en onze uitgebreide jongerenwerking. Stefaan Devos zal op de eerste plaats staan en de lijst trekken en zal samen met mij de andere zeventien kandidaten meetrekken naar de verkiezingen. En dit om de verkiezingen te winnen en terug deel uit te maken van de meerderheid.

zondag 15 januari 2017

Knap-gedaan- en Helaas-prijs voor Boerenrock


Sinds 2006 reikt JONGCD&V Kortenaken een Knap-gedaan- en een Helaas-prijs uit. Hiermee willen we jaarlijks respectievelijk een knap initiatief in de bloemetjes zetten en een minder goede zaak aankaarten. Voor het eerst sinds de uitreiking van onze prijzen, geven we de prijs aan één en hetzelfde initiatief. Boerenrock kondigde in oktober van 2016 aan dat ze na 27 jaar stoppen met de organisatie van het festival. We denken dan ook dat de Knap-gedaan-prijs uitreiken aan hen een zeer logische keuze is. Tegelijk vinden we het, en samen met ons heel wat mensen, jammer dat Boerenrock stopt. Op die 27 jaar festival is het “1-dags festivalleke op de wei” stelselmatig gegroeid naar een volwaardig festival dat zijn plaats heeft op de festivalkalender. Vele Kortenakenaren hebben mooie herinneringen aan Boerenrock. Vandaar dat we hen willen bedanken om Kortenaken op het einde van de zomer te laten bruisen, om mensen met elkaar in contact te brengen, om de vele vrijwilligers een leuk weekend te bezorgen, om Kortenaken op de kaart te zetten, … Maar we begrijpen ook de beslissing om te stoppen. Voor Boerenrock werd het door de verschillende regeltjes jaar na jaar moeilijker waardoor de verantwoordelijkheid steeg alsook de risico’s. Stoppen op een hoogtepunt is echter mooi maar tegelijk ook jammer voor de gemeente, haar inwoners en de bezoekers.


dinsdag 10 januari 2017

CD&V Nieuwjaarsontbijt met bubbels op zo 15/1

CD&V Kortenaken nodigt zondag 15 januari iedereen van harte uit op haar "Nieuwjaarsontbijt met bubbels" dat doorgaat in GC 't Dorp te Kortenaken. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen.

Programma
  • 9.00u - 10.30u: Welkom door voorzitter Wim Roels + ontbijt met bubbels (GRATIS)
  • 10.30u - 11.00u: Uitreiking 'Knap gedaan-' en 'Helaas'-prijs door JONGCD&V-voorzitter Lien Vandebroeck
  • 11.00u - 12.15u: Klinken op 2017


zondag 8 januari 2017

Intergemeentelijke erfgoeddienst Zuid-Hageland

Gemeenten krijgen steeds meer autonomie op het vlak van onroerend erfgoed, maar krijgen geen extra middelen om deze extra verantwoordelijkheid op te nemen. De gemeente Kortenaken zal samen met de gemeentes Geetbets, Landen en Zoutleeuw, participeren in de oprichting van een ‘intergemeentelijke erfgoeddienst Zuid-Hageland’. 

donderdag 5 januari 2017

Omleidingen collectorwerken Kortenaken

Aanstaande maandag (9/1) gaan de “collectorwerken Velpe Kortenaken” een nieuwe fase in die gevolgen heeft voor het verkeer. Ter hoogte van de Velpebrug in Kortenaken wordt op de Krawatenstraat het gemotoriseerd verkeer onderbroken. Dit wil zeggen dat het vanaf maandag 9/1 niet meer mogelijk is om met de auto, vrachtwagen of de bus vanuit de Krawatenstraat richting het dorp van Kortenaken te rijden. Dit verkeer zal in Waanrode omgeleid worden via de Hemelrijkstraat – Hollestraat – Bauwelstraat – rotonde De Hoef – Tiensestraat – Kortenaken centrum. Het heeft geen zin om deze omleiding niet te respecteren want er kan geen enkel voertuig door via de Krawatenstraat (ter hoogte van de Velpebrug). Voor voetgangers en fietsers worden de nodige voorzieningen getroffen zodat het dorp voor hen vanuit de Krawatenstraat wel nog toegankelijk blijft. Dit zorgt er dan ook voor de handelaars – hetzij te voet, hetzij via de omleiding – steeds bereikbaar blijven. Ook de schoolgaande kinderen die met de fiets komen, kunnen nog steeds door. Deze omleiding zal circa 4 tot 6 maanden duren.

Gelijktijdig wordt ook het kruispunt Heidestraat x Diestestraat aangepakt. Gedurende ca. 3 weken komen daar tijdelijke verkeerslichten en is het niet mogelijk om vanuit de Heidestraat richting Loksbergen of de Diestsestraat te rijden. De tijdelijke verkeerslichten zullen de beweging Diestestraat – Loksbergen regelen vermits het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Heidestraat via 1 rijbaan moet. Als de werken aan dit kruispunt afgerond zijn dan is vanaf februari er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Diestsestraat. De Diestsestraat tussen de Heidestraat en de Lapstraat wordt namelijk opgebroken en er is een omleiding voorzien via de Heidestraat (inclusief voor de Lijn-bussen).

De bewoners van de betrokken straten zijn via een overzichtelijke brief op de hoogte gebracht en worden verder geïnformeerd. Er is bijvoorbeeld wekelijks een werfoverleg en er kan ook 1 bewoner afgevaardigd worden wat een zeer mooi gebaar is van de gemeente. Op deze manier is de betrokkenheid van de aangelanden hoger en kan er snel ingegrepen worden indien nodig. De uitnodiging voor dit overleg wordt binnenkort kenbaar gemaakt alsook wat men moet doen met het afval. Op de verkeersraad van gisteren gaf de burgemeester aan dat bewoners hun afval voor de deur kunnen laten staan en de aannemer zal die dan naar een verzamelpunt brengen.