Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 23 december 2016

Oppositie keurt budget 2017 en meerjarenplanning 2014 - 2019 af

De gemeenteraad van Kortenaken heeft het budget 2017 en de meerjarenplanning 2014 – 2019 goedgekeurd maar de CD&V – SP.a Plus oppositie heeft tegen gestemd. Hieronder enkele redenen:
  • CD&V-raadslid Stefaan Devos: ‘We hebben verschillende vragen over het budget en de meerjarenplanning. In 2017 stijgt de personeelskost met circa €155.000 t.o.v. het jaar 2016 en in 2018 wordt dat zelfs een stijging van €260.000. We vinden echter niet terug waar deze stijging vandaan komt en ook het antwoord op de gemeenteraad was hier niet duidelijk over. We kijken dan ook uit naar een verdere toelichting die is beloofd is in de lente van volgend jaar.’ 
  • CD&V-raadslid Stefaan Devos: 'De autofinancieringsmarge geeft aan welke budgettaire ruimte er is nadat de gewone werkingsmiddelen worden verminderd met de leningslasten en voor Kortenaken blijft deze steeds positief wat goed is. In 2015 was deze door enkele meevallers uitermate positief (€2.299.544) maar de jaren nadien daalt deze zeer sterk. Voor 2017 bedraagt de marge nog maar €76.057. De reden is dat er veel investeringen worden gedaan. We hebben op zich geen problemen met deze investeringen maar we merken dat hier geen subsidies voor worden aangevraagd en dat alles in 2017 gebeurt en dit zonder een duidelijke visie.’ 
  • Ikzelf merkte op dat er ook nog een vormelijke fout bij het budget was. Het verslag van de bespreking in het managementteam ontbrak namelijk. Dit is thans een belangrijk ambtelijk overlegorgaan in de gemeente en het coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Op de gemeenteraad gaf men aan dat het managementteam wel is samengekomen en zij het budget grondig hebben doorgelicht. Verder bevatte het budget nog steeds een fout organogram van het personeel dat geen rekening houdt met de nieuwe aanwervingen.