Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

donderdag 29 december 2016

Aangepaste tarieven Buitenschoolse Kinderopvang

Afgelopen gemeenteraad werden de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang goedgekeurd. De vorige tarieven worden vanaf 1/1/’17 geïndexeerd met 1.08% en ook licht verhoogd wat neerkomt op een beperkte prijswijziging. Hieronder de nieuwe tarieven vanaf 2017:
 • Voor- en naschoolse kinderopvang: 0.80 euro per begonnen half uur
 • Schoolvrije- en vakantiedagen + woensdagnamiddag : 9 euro voor een volledige dag (> 6 uur); 4.5 euro voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur); 3 euro voor een verblijf minder dan een uur


dinsdag 27 december 2016

Nieuwe afvalkalender

De nieuwe afvalkalender van EcoWerf is uit en er zijn enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. 2016:
 • Huisvuil (grijze bak) en GFT (groene bak) worden samen tweewekelijks opgehaald op woensdag
 • Papier-karton en PMD worden op dinsdag driewekelijks opgehaald 
 • Het containerpark heeft andere openingsuren:
  • Woensdag: 13.30 tot 18.00 uur 
  • Vrijdag: 14.00 tot 19.00 uur 
  • Zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur 
  • Gesloten op maandag, dinsdag, donderdag, zon- en feestdagen; Extra sluitingsdagen containerpark op 11/07/2017 en op 15/11/2017
Hopelijk beslist EcoWerf om in 2017 ook de roze zak op te halen en deze steviger te maken want nu scheuren deze zakken zeer snel...

zaterdag 24 december 2016

Prettige feestdagen

Heb je voor 2017 een suggestie of heb je een vraag? Laat het me weten via mail (kristof.mollu@gmail.com), via telefoon (0498/64.00.78) of bezorg het me per brief (Krawatenstraat 118, 3470 Kortenaken).

Prettige feestdagen en een spetterend 2017!!
Kristof & Tatiana


vrijdag 23 december 2016

Oppositie keurt budget 2017 en meerjarenplanning 2014 - 2019 af

De gemeenteraad van Kortenaken heeft het budget 2017 en de meerjarenplanning 2014 – 2019 goedgekeurd maar de CD&V – SP.a Plus oppositie heeft tegen gestemd. Hieronder enkele redenen:
 • CD&V-raadslid Stefaan Devos: ‘We hebben verschillende vragen over het budget en de meerjarenplanning. In 2017 stijgt de personeelskost met circa €155.000 t.o.v. het jaar 2016 en in 2018 wordt dat zelfs een stijging van €260.000. We vinden echter niet terug waar deze stijging vandaan komt en ook het antwoord op de gemeenteraad was hier niet duidelijk over. We kijken dan ook uit naar een verdere toelichting die is beloofd is in de lente van volgend jaar.’ 
 • CD&V-raadslid Stefaan Devos: 'De autofinancieringsmarge geeft aan welke budgettaire ruimte er is nadat de gewone werkingsmiddelen worden verminderd met de leningslasten en voor Kortenaken blijft deze steeds positief wat goed is. In 2015 was deze door enkele meevallers uitermate positief (€2.299.544) maar de jaren nadien daalt deze zeer sterk. Voor 2017 bedraagt de marge nog maar €76.057. De reden is dat er veel investeringen worden gedaan. We hebben op zich geen problemen met deze investeringen maar we merken dat hier geen subsidies voor worden aangevraagd en dat alles in 2017 gebeurt en dit zonder een duidelijke visie.’ 
 • Ikzelf merkte op dat er ook nog een vormelijke fout bij het budget was. Het verslag van de bespreking in het managementteam ontbrak namelijk. Dit is thans een belangrijk ambtelijk overlegorgaan in de gemeente en het coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Op de gemeenteraad gaf men aan dat het managementteam wel is samengekomen en zij het budget grondig hebben doorgelicht. Verder bevatte het budget nog steeds een fout organogram van het personeel dat geen rekening houdt met de nieuwe aanwervingen.

dinsdag 13 december 2016

Kandidaten gezocht voor jongerenprijzen

Met de Kortenaakse jongeren van CD&V zijn we op zoek naar kandidaten voor de Knap-gedaan- en de Helaas-prijs voor het jaar 2016. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart. Wie een suggestie heeft kan dit laten weten aan JONGCD&V-voorzitster Lien Vandebroeck (lien@cdenvkortenaken.be) of aan mezelf (kristof@cdenvkortenaken.be). In 2015 won de jeugdfanfare Hoeleden Sforzando de Knap-gedaan-prijs en ging de Helaas-prijs naar het stilvallen van het beleid in Kortenaken.


De uitreiking van de prijzen vindt plaats op het CD&V-Nieuwjaarsontbijt van zondag 15 januari 2017 (GC ’t Dorp te Kortenaken).

donderdag 8 december 2016

Strenger optreden tegen foutparkeerders

Op de politieraad van de Politiezone Hageland werd gisteren de begroting voor het dienstjaar 2017 goedgekeurd. De gemeentelijke toelagen blijven hetzelfde als de voorbije jaren en voor Kortenaken komt dit neer op €492.200 wat 20.7% is van het totaalbedrag dat de vijf gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone Hageland bijdragen (Tielt-Winge: €677.005; Bekkevoort: €432.191; Geetbets: €414.198; Glabbeek: €357.106).

Ik stelde op de raad ook de vraag of de politie strenger kon optreden tegen foutparkeerders. Nog te vaak wordt er op plaatsen geparkeerd waar het niet mag zoals op fietspaden, op straat waarbij er een (on)onderbroken middenstreep is, … Voor fietsers is dit niet alleen onaangenaam maar ook zeer gevaarlijk! Maar ook voor ander verkeer is het gevaarlijk. Soms staat een auto gedeeltelijk op de rijbaan en gedeeltelijk op het fietspad, waardoor je hem ook als autobestuurder minder snel opmerkt. Het politiecollege, dat is samengesteld uit de burgemeesters van de vijf gemeenten van de zone, gaf bij monde van onze burgemeester Patrick Vandijck (Open VLD) aan dat de sensibilisatie inderdaad niet helpt en dat de politie vanaf 1 januari 2017 de opdracht krijgt om hier repressief tegen op te treden. Volgens mij een goede zaak die niet dient om 'extra centen in de kas te krijgen' maar wel omdat volgens mij veiligheid primeert boven het comfort van even snel op het fietspad te staan.

zondag 4 december 2016

Kortenaken op een na slechtste score van Hageland

In de zaterdagkrant van Het Nieuwsblad verscheen het eindrapport van de grote gemeentetest. Het hele jaar heeft Het Nieuwsblad de gemeentes op de rooster gelegd op basis van 10 criteria. Kortenaken was nipt geslaagd en behaalde een score van 5.34/10 en heeft hiermee de op één na slechtste score van het Hageland en op de 308 Vlaamse gemeentes zijn we 299ste...

De gemeentelijke website die dit jaar is vernieuwd is volgens Het Nieuwsblad gebuisd (4.2/10) en ook het ondernemersklimaat is ondermaats (3/10). In deze tijden is het thans zeer belangrijk dat een gemeente op de nieuwe media inzet en een website zeer toegankelijk is. Op die manier kun je verschillende diensten vanop afstand aanbieden. Als gemeenteraadslid worden we verder vaak geconfronteerd dat de openbaarheid van bestuur zeer slecht is in Kortenaken (0/10). We moeten meermaals achter beleidsdocumenten vragen of krijgen ze soms niet. En dat terwijl een gemeente wettelijk verplicht is om dat soort documenten beschikbaar te stellen. Maar ook voor de burgers wordt er niet aan deze verplichting voldaan.  

Hopelijk bekijkt de huidige meerderheid het rapport goed en tracht ze bij te sturen zodat de scores en bijgevolg ook de dienstverlening verbetert.