Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 29 november 2016

Verkeersbelasting

Gisteren viel, zoals elk jaar, mijn aanslagbiljet 'inzake Verkeersbelasting; Belasting op de inverkeerstelling (B.I.V) en Aanvullende verkeersbelasting (A.V.B)' in de bus. En net zoals alle jaren betaal ik dat ook netjes. Dit jaar heb ik echter eens de details gelezen en daar staat het volgende te lezen: "Opdeciem gemeente Kortenaken (10%)". Maar wat betekent dat nu?

De Vlaamse overheid heft een opdeciem op de verkeersbelasting ten voordele van de gemeenten. Deze opdeciemen bedragen steeds 10% van de verschuldigde verkeersbelasting en worden doorgestort aan de gemeenten op basis van de plaats van inschrijving van de voertuigen. Dit betekent dus dat 10% van de verkeersbelasting voor elk voertuig dat in Kortenaken is ingeschreven wordt doorgestort aan onze gemeente. Voor Kortenaken gaat dat over ongeveer een 6400 voertuigen.

zondag 27 november 2016

Onze Laura in het nieuws!

Dit weekend vond het Nieuwe WIJ-congres van CD&V plaats in Centerparcs De Vossemeren. Een tijdje terug hebben we met enkelen van CD&V Kortenaken enkele amendementen ingediend om de koers van de nationale partij wat mee vorm te geven, vervolgens zijn we met enkelen deze standpunten gaan verdedigen op het provinciaal congres Vlaams-Brabant. En tot slot, zijn verschillende bestuursleden dit weekend afgezakt naar Centerparcs om daar mee te debatteren en te stemmen.

Laura van JONGCD&V Kortenaken heeft daar zelfs de nationale pers gehaald om het standpunt omtrent het stemrecht vanaf 16 jaar te verdedigen. Het feit dat zij als 17 jarige op het VTM-nieuws perfect verwoordde waarom zij voor stemrecht op 16 is, is het mooiste bewijs dat onze jongeren tot heel wat meer in staat zijn dan soms gedacht wordt! Laura Schurmans: "Met het voorstel om jongeren vanaf 16 te laten stemmen, wil CD&V de politiek geïnteresseerde jongeren de kans geven om hun stem te laten klinken, én tegelijk minder geïnteresseerde jongeren prikkelen om zich een mening te vormen. De combinatie met ‘meer aandacht voor politiek op school’ is hierbij belangrijk."
Klik hier voor het filmpje.

vrijdag 25 november 2016

Sint op de Gemeenteraad

Vandaag is de Sint op bezoek geweest bij het het gemeente- en OCMW-personeel maar gisteren ook op de gemeenteraad van Kortenaken. De burgemeester las een brief van de Sint voor waarin alle gemeenteraadsleden werden bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. De Pieten hadden ook voor elk raadslid een zak met snoep achtergelaten. Betekent dit nu dat we als oppositie (te) braaf zijn geweest het afgelopen jaar? :-)
woensdag 23 november 2016

70 km/u borden verdwijnen op de wegen; ook in Kortenaken?

Vanaf 1/1/2017 wordt de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom verlaagd van 90 naar 70 km/u. Het is vanaf dan niet meer nodig om met verkeersborden een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden omdat dit de algemene regel zal zijn. In de praktijk komt het er op neer dat men overal 70 km/u kan rijden tenzij anders aangeduid.

De Vlaamse overheid zal op Gewestwegen (zoals de N29 Tienen – Diest) deze snelheidsborden verwijderen om minder verkeersborden in het straatbeeld te hebben. Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik als gemeenteraadslid voor om ook in Kortenaken dit voorbeeld te volgen en de snelheidsborden van 70 km/u en de zoneborden van 70 km/u te verwijderen. Op de meeste gemeentewegen geldt namelijk al een snelheidslimiet van 70 km/u (of lager- en is een limiet van 90 km/u eerder de uitzondering. Ook op de Politieraad van de zone Hageland van december zal ik deze vraag stellen zodat dit uniform in de politiezone Hageland wordt.

Uiteraard is het belangrijk dat de nieuwe algemene regel van 70 km/u duidelijk wordt gecommuniceerd en de Vlaamse overheid heeft hierover deze week de campagnes opgestart. Ik stelde ook voor om in Kortenaken hieraan mee te werken (o.a. info in het infoblad).

maandag 21 november 2016

GSM-mast Waanrode


Normaal gezien zou er in september van dit jaar een GSM-mast opgetrokken worden ter hoogte van het voetbalterrein van Waanrode zodat de bereikbaarheid daar beter wordt. Tot op vandaag zijn de werkzaamheden echter nog niet aangevangen omdat de termijn voor het openbaar onderzoek die Proximus aan de gemeente heeft doorgeven foutief bleek te zijn. Hierdoor heeft de gemeente een te kort openbaar onderzoek gevoerd waardoor men de procedure opnieuw moet opstarten.

Men zal het nieuwe openbaar onderzoek waarschijnlijk binnen 2 weken aanvangen waardoor de GSM-mast er ten vroegste in maart 2017 kan komen. Tot dan is het dus wachten op een noodzakelijke betere mobiele bereikbaarheid in Waanrode.

zondag 13 november 2016

Motie voor fruitsector

Kortenaken, meer dan de andere gemeentes, is proportioneel het meest afhankelijk van het floreren van de fruitsector. De oogst en de prijs van appelen en peren raakt onze burgers diep in de portemonnee. Onze fruitboeren leveren een dagelijkse strijd voor het voortbestaan: hun afzetmarkten zijn bepalend.

De Ruslandboycot gaat zijn 3de jaar in en we beginnen allemaal te beseffen dat deze markt niet snel meer ter beschikking komt. Een inwoner van Kortenaken, Luc Borgugnons die tevens hoofdbestuurder van de Boerenbond is, heeft een tekst van motie op de gemeenteraad gebracht die alle gemeenteraadsleden steunden.

Met de motie vraagt onze gemeente dat al onze Regionale en Federale regeringen al hun gewicht in de schaal leggen zodat de Europese instellingen en het Europese landbouwbeleid ons fruit en onze fruitboeren laat overleven en hen daarbij de middelen aanreiken. We dringen erop aan dat bij buitenlandse handelsmissies en bij afsluiten van nieuwe handelsakkoorden ons fruit niet systematisch vergeten wordt.

zaterdag 5 november 2016

Duur hemelwaterplan

Naar aanleiding van de watersnood van 23 juli 2016 keurde de voltallige gemeenteraad in augustus de raming en de gunningswijze van de opmaak van een hemelwaterplan goed. Ook onze fractie ging toen akkoord en de raming bedroeg 20.000 euro (incl. Btw). Stefaan Devos merkte toen namens onze fractie al op dat zo’n plan nuttig kan zijn, maar dat veel van de problemen reeds zijn gekend (oa onderhoud van de grachten op enkele kritische locaties). Omdat de ingediende prijsoffertes tot het dubbele hoger liggen dan in augustus was goedgekeurd en omdat er tussen de indieners enorme prijsverschillen liggen, heeft onze fractie – samen met SP.a Plus – zich nu onthouden bij de aanstelling van een bureau. Er zal nu een hemelwaterplan worden opgesteld ten bedrage van ca. 32.000 euro (incl. btw) en dat is dus 60% hoger dan geraamd. Stefaan Devos gaf tijdens de gemeenteraad namens de CD&V-fractie aan niet tegen zo’n plan te zijn maar dat we vragen hebben over de gunningswijze.

vrijdag 4 november 2016

Nog 1 parochie in Kortenaken?

Het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen heeft de procedure opgestart om de parochies Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans Ransberg, Sint-Amandus Hoeleden, Sint-Bartholomeus Waanrode, Sint-Germanus Miskom en Sint-Servatius Kersbeek op te heffen en samen te voegen met parochie Sint-Amor Kortenaken. Deze procedure betreft de opheffing en samenvoeging van parochies en bevat geen vraag tot ontwijding van kerkgebouwen. Gevolg is dat er voor deze samengevoegde parochies na afloop van de procedure nog slechts 1 kerkfabriek zal overblijven.

De gemeenteraad werd om advies gevraagd en dat was gunstig.

woensdag 2 november 2016

Terug uit Praag

Vorige week was ik een weekje naar Praag en ik ben dus net op tijd voor de gemeenteraad van morgen.

Voor het werk ging ik naar een conferentie waar ik een bijdrage gaf over afleiding in het verkeer en nadien hebben mijn vriendin en ik er een citytrip aan gekoppeld. Een echte aanrader!