Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 8 juli 2016

"Leren leven met onkruid"?

Stefaan Devos merkte afgelopen gemeenteraad namens onze partij op dat de fiets- en voetpaden er slecht bij liggen en ze op verschillende plaatsen zijn dichtgegroeid met gras en onkruid. Hij vroeg ook achter het gebruik van de aangekochte stoominstallatie die ingezet zou moeten worden om dit onkruid te verwijderen. De schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs (Open VLD), gaf aan dat we maar moeten leren leven met het onkruid omdat biociden niet meer gebruikt mogen worden en omdat de inzet van de stoommachine niet altijd eenvoudig is. Er zou wel bekeken worden om over te gaan tot gasbranders.

Verder werd er ook nog geschermd met het Vlaams Bermdecreet waarin gesteld werd dat er slechts mag gemaaid worden vanaf 15 juni en een tweede keer na 15 september. Dat klopt volgens mij echter maar gedeeltelijk. In de omzendbrief van juni 1987 wordt duidelijk bepaald dat (bepaling A) bermen binnen de bebouwde delen van de gemeente niet vallen onder de bepalingen van het Bermdecreet, en dat de gemeente ten allen tijde moet rekening houden met de verkeersveiligheid (doel van de omzendbrief).

Fietspaden aanleggen is goed, maar ze onderhouden is minstens even belangrijk! Dat is een werk dat het hele jaar door moet gebeuren. Het gaat namelijk niet alleen om structureel onderhoud en herstellingen maar ook over dagdagelijks onderhoud. Tijdens de lente en de zomer moeten vooral het onkruid en het gras onder controle gehouden worden zodat het fietspad over de hele breedte berijdbaar blijft terwijl men in de herfst bladeren en in de winter sneeuw moet ruimen.