Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

donderdag 23 juni 2016

Rijvaardigheid bij senioren

Het OCMW van Kortenaken maakte op de Facebookpagina "Plussers Kortenaken" reclame voor een nieuw Centrum voor Rijveiligheidsevaluatie van de Universiteit Hasselt. Ik werk zelf ook aan de Universiteit Hasselt en doe onderzoek naar veilige weginfrastructuur, maar collega’s van mij richten zich op het onderzoeken van de rijvaardigheid van senioren. Momenteel is 21% van de Kortenaakse bevolking ouder dan 65jaar, terwijl dit voor België op 17% ligt. Rekening houdend met het feit dat het aandeel senioren alleen nog maar zal toenemen, is dit onderzoek dus zeker voor Kortenaken zeer relevant! 

Mijn collega's stelden al eerder vast dat enkel iemands leeftijd geen goed beeld geeft van de rijvaardigheid van een persoon. Zij onderzochten welke lichamelijke en mentale functies we dan wel moeten onderzoeken om de rijvaardigheid te kunnen beoordelen. Samen met dokters van het Hasseltse Jessa ziekenhuis bieden zij nu senioren, mantelzorgers en professionele zorgverleners de helpende hand bij het evalueren van de rijveiligheid van senioren. Deze evaluatie vindt plaats op basis van een medische screening, een functionele vaardigheidstest en een rijsimulatorrit en leidt tot een passend en persoonlijk advies op maat. 

Meer info kan gevonden worden op www.samenveiligmobiel.be. Op senior-test.be kan al een eerste indruk gevonden worden over de eigen rijvaardigheid.

dinsdag 21 juni 2016

Correctie vorige blog

In mijn vorige blog (Gemeenteraad 27/6) was een fout geslopen dat intussen is rechtgezet. De aankoop van de tweedehands vrachtwagen die in april was goedgekeurd, was voor een bedrag van ca. 83.000 euro (exclusief btw) en niet voor een bedrag van 100.000 euro zoals ik eerder op mijn blog had geschreven. Het bedrag van 100.000 euro was wel correct maar ik was vergeten te melden dat dat inclusief de btw was. Volgende week wordt het besluit van april echter ingetrokken en wordt er  - zoals wij in april al hadden voorgesteld - overgegaan tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen waarbij de oude wordt overgenomen. De kostprijs hiervoor wordt geraamd op 85.000 euro (exclusief btw) ofwel ca. 103.000 euro inclusief btw.


zondag 19 juni 2016

Gemeenteraad 27/06

Als de Belgen doorgaan naar de volgende ronde op het Europees Kampioenschap, dan spelen ze sowieso niet op maandag 27/06. Maar dan vindt er om 20u30 wel een gemeenteraad in Kortenaken plaats met enkele belangrijke punten: gemeentelijke jaarrekening, oprichting van een inkantelings-commissie die de integratie van het OCMW in de gemeente voorbereidt, nieuwe aanstelling van een OCMW-raadslid en in besloten zitting de stemming voor de aanstelling van de financieel beheerder alsook de aanstelling van de secretaris als tijdelijk waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar (er was niemand geslaagd op het examen).

Wat opvallend is, is dat het raadsbesluit van 28 april met betrekking tot de aankoop van een tweedehandscamion wordt ingetrokken. De oppositie had zich toen reeds onthouden omdat we van oordeel waren dat er voor het bedrag dat toen werd voorzien voor de aankoop van een tweedehands (ca. 83.000 euro, excl. btw) eventueel ook een nieuwe vrachtwagen aangeschaft kon worden. Stefaan Devos had toen namens onze partij aangegeven dat de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen op lange termijn beterkoop zou zijn.  Het college trekt nu dus het raadsbesluit in en gaat - zoals wij in april al hadden aangegeven – over tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met overname van de oude vrachtwagen en dit voor een bedrag van 85.000 euro (excl. btw).

Verder komt ook het punt ‘Retributie Vakantiewerking 2016’ terug op de agenda. Dit punt was in mei verdaagd omdat de oppositie had aangegeven dat er verschillende fouten in het reglement stonden.

donderdag 9 juni 2016

Out of Office

De out of office is ingesteld! Vanavond afterworkparty in Kortenaken (georganiseerd door de gemeente) en zaterdag vertrekken richting Lyon

Dear
Beste

Thank you for your message. I am out of office and I will be back at Wednesday, June 15th.
---

Als supporter van de Rode Duivels, ga ik op maandag 13/6 onze nationale ploeg in Lyon aanmoedigen. Daarom kan ik uw mail momenteel niet behandelen.


Kind regards

donderdag 2 juni 2016

Afvalcijfers Kortenaken niet goed

Afgelopen gemeenteraad deed Stefaan namens onze fractie het voorstel om binnen de milieuraad de afvalcijfers van EcoWerf te bespreken. Uit de cijfers die in de folder “Kringloopnieuws juni” zijn verschenen, blijkt dat Kortenaken in 2015 het op één na hoogste aantal kilogram restafval per inwoner had (Tienen: 131 kg/inw). Met ongeveer 115 kg per inwoner zitten we ook boven het gemiddelde van 99 kg/inwoner. De invoering van de roze zak voor de selectieve inzameling van zachte plastic zal voor minder restafval zorgen maar dat geldt ook voor de andere gemeenten. Door bijvoorbeeld extra tips in het gemeentelijk infoblad te geven in verband met een goed huishoudelijk sorteerbeleid, kan de fractie restafval per inwoner eventueel dalen.