Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zondag 20 maart 2016

Gemeenteraad 24/3


Volgende week donderdag is het opnieuw gemeenteraad en daar zal Imelda Stouthuysen de eed afleggen als CD&V-raadslid. "Juf" Imelda was vroeger schooldirectrice van de basisschool van Kortenaken en sinds 2013 is ze voorzitster van Vrouw & Maatschappij Kortenaken.
 
Hieronder de volledige agenda:
 1. Goedkeuring van de notulen van vorige zitting
 2. Ontslag raadslid Dorien FETS en opvolging door Imelda Stouthuysen.
 3. Eedaflegging van een opvolgend raadslid Stouthuysen Imelda
 4. Vaststelling nieuwe rangorde van raadsleden
 5. Wijziging van de vertegenwoordiging van politieke fracties in adviesorganen.
 6. Vervanging in de raad van bestuur van Ecowerf
 7. Mandatering voor de algemene vergadering van SWAL op di 19 april 2016
 8. PBE kennisname van het voorstel tot statutenwijziging: advies
 9. IWM kennisname van voorstel tot statutenwijziging, advies en mandatering.
 10. Brandweerbijdrage 2014 voor kosten 2013
 11. Aankoop of huur van een softwarepakket “notulenbeheer”
 12. Vervanging van leden Raad van Bestuur vh Autonoom Gemeentebedrijf Kortenaken
 13. Uitbesteding van het maaien van bermen
 14. Vragen
 15. Besloten Zitting: - AGB Kortenaken – Raad van bestuur.