Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 19 januari 2016

Ein-de-lijk: een organogram

Volgende week donderdag (20u) vindt de eerste gemeenteraad van 2016 plaats en ook de eerste gemeenteraad met de nieuwe schepenen. Vandaag ontvingen we hiervoor de agenda. EINDELIJK komt op de gemeenteraad het personeelskader & organogram (punt 10). Reeds in juni 2013 had de gouverneur onze gemeente aangemaand dat er een aangepast organogram opgemaakt moest worden (ik citeer uit het schrijven van de gouverneur van toen: "Het is noodzakelijk dat er een duidelijk organogram wordt opgemaakt."). Nu, 2.5jaar na de brief en na onze herhaaldelijke vraag, staat het op de volgende gemeenteraad. Als oppositie zijn we hier al geruime tijd vragende partij voor omdat het personeelskader reeds sterk gewijzigd is (verschillende nieuwe aanwervingen) en ook in de toekomst vinden er grote wijzigingen plaats (verschillenden gaan op pensioen).
 1. Goedkeuring van de notulen van vorige zitting
 2. Ontslag van een raadslid C. Bouvin
 3. Eedaflegging van een opvolgend raadslid Vlayen Patrick
 4. Nieuwe rangorde van raadsleden
 5. Hofheide aanduiding van een bestuurder
 6. Politieraad ontslag C. BOUVIN en opvolging
 7. Dotatie 2016 aan de Politiezone Hageland
 8. Meerjarenplan en Budget 2016 AGB
 9. OCMW meerjarenplan 2016-2019 en Budget 2016
 10. Personeelskader & organogram
 11. Aanpassing Rechtspositie Regeling
 12.  Vragen