Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

maandag 21 december 2015

Nog snel enkele inhuldigingen

Deze week werd de uitbreiding van kinderopvang Kiekeboe in Hoeleden ingehuldigd en dinsdag 22 december het nieuwe KLJ-gebouw in Waanrode. Is het toeval dat dit nog voor 31 december 2015 gebeurt of niet? Als je het mij vraagt niet en willen de huidige schepenen en de burgemeester dat hun naam op de inhuldigingsplaat staat in plaats van hun opvolgers. Het KLJ-gebouw in Waanrode is bijvoorbeeld nog niet volledig afgewerkt en de KLJ zal er pas gebruik van maken in februari wanneer het volledig is afgewerkt. De vloerder is momenteel namelijk nog bezig om de vloer op de benedenverdieping te leggen terwijl de vloer op de bovenverdieping later wordt gelegd. De officiële inhuldiging moest dus nog absoluut gebeuren vóór alle wissels in het schepencollege.

vrijdag 18 december 2015

Logische keuze KMO-zone

Het college maakte gisteren haar voorkeurslocatie bekend voor de locatie van de KMO-zone. Ik vind de Tiensesteenweg een logische keuze omdat het verkeer van de ambachtelijke zone zo onmiddellijk naar Tienen (E40) of de E314 kan zonder dat het door onze dorpen moet. Wij hebben in het verleden dan ook altijd gepleit om de ambachtelijke zone in deze omgeving te lokaliseren. Tijdens de verkiezingen van 2012 heeft men foute informatie verspreid door aan te geven dat wij de zone wilden ontsluiten via de Eindestraat terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.

Nu de voorkeurslocatie gekend is, kan men van start gaan met de gesprekken met de grondeigenaar en eindelijk werk maken van de zone. Er is immers een vraag naar deze zone en ook wij als oppositie worden hierover regelmatig gecontacteerd.

woensdag 9 december 2015

Stoelendans binnen het college van Burgemeester en Schepenen

Het startschot voor de stoelendans binnen het College van Burgemeester en Schepenen is officieel gegeven. Op de gemeenteraad van volgende week donderdag leggen 2 nieuwe schepenen de eed af, komt er een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en de dag nadien wordt door de gouverneur Patrick Vandijck (Open VLD) aangesteld als nieuwe burgemeester (voordien André Alles (Open VLD)). Bijkomend wordt begin 2016 ook nog de voorzitter/schepen van het OCMW vervangen. Van de 6 uitvoerende mandaten in onze gemeente blijven er in 2016 dus maar 2 op post. Dit komt de opvolging van dossiers allerminst ten goede. Dossiers zijn de dag van vandaag namelijk complex en vragen onderhandelingen met andere overheden voor o.a. subsidies. Enige continuïteit en een duurzame visie zijn dus noodzakelijk. 

Ik kan begrijpen dat er omwille van persoonlijke of professionele redenen afstand wordt gedaan van een mandaat (is deze legislatuur al gebeurd). Ik begrijp dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt om mandaten te verdelen omdat men nu eenmaal in de onderhandelingen een coalitie moet vormen (gebeurt nu ook) en ik begrijp dat er binnen een partij wordt gewisseld om de fakkel door te geven zodat men zich kan inwerken. Maar deze stoelendans begrijp ik niet. Als je de carrousel bekijkt dan is het duidelijk dat men gekozen heeft om ieder in de eigen partij te bedienen en zo de lieve vrede te bewaren zonder oog te hebben voor de continuïteit. 

Ik ben ook benieuwd welke bevoegdheden er tussen de partijen worden overgedragen. Want als de bevoegdheden hetzelfde blijven voor de partijen, dan zullen vanaf 2016 de twee N-VA-schepenen het werk doen wat voordien door drie N-VA-schepenen werd gedaan en doen de toekomstige drie schepenen van Open VLD het werk van de huidige twee schepenen. Als er niet wordt geschoven met de bevoegdheden zullen we dus een schepen te veel hebben.

Desalniettemin wil ik de huidige burgemeester en de schepenen bedanken voor hun inzet. We waren het misschien niet altijd eens en soms botste het al eens, maar een dankwoordje is wel op zijn plaats want het ‘burgemeester of schepen zijn’ houdt toch meer in dan gewoon de titel te dragen. Daarom wens ik de nieuwe schepenen en burgemeester ook alle succes en zullen we ook naar hen toe constructief oppositie voeren.

donderdag 3 december 2015

Aanvullende personenbelasting en Opcentiemen

Net zoals in 95% van de Vlaamse gemeenten, verhoogt ook Kortenaken haar tarief van aanvullende personenbelasting (7.8%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1475) NIET in 2016. Vermits wij in de toenmalige CD&V - SP.a-meerderheid in 2009 deze belastingen hebben verlaagd van 1550 naar 1475 (opcentiemen) en van 8% naar 7,8% (aanvullende personenbelasting) zijn we nu dan ook akkoord gegaan met de stemming voor 2016.

dinsdag 1 december 2015

Belasting op tweede verblijven

Voor tweede verblijven gelegen binnen een zone voor verblijfsrecreatie dient er een jaarlijkse belasting van €250 betaald te worden. Indien het tweede verblijf buiten een zone voor verblijfsrecreatie ligt en de totaal bebouwde vloeroppervlakte lager dan 40 m² is, bedraagt de belasting €500 en indien meer dan 40 m² €1000. Michel Vander Velpen gaf namens CD&V aan dat wij in 2013 reeds tegen deze belasting stemden omdat over een verhoging gaat ten opzichte van de eerdere bedragen. We zijn niet tegen de belasting op tweede verblijven maar wel tegen de verhoging van de bedragen en stemden daarom ook dit jaar tegen.