Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

zaterdag 19 september 2015

Hoe zit het 3 jaar later?

Facebook liet me er vandaag aan herinneren dat we met JONG CD&V exact 3 jaar geleden een open brief naar de vier partijen van Kortenaken hebben gestuurd. De titel van de brief luidde: "Kiezer heeft recht op duidelijke partijstandpunten locatie ‘Ambachtelijke zone’ - Onze keuze is helder: Locatie Tiensesteenweg houdt zwaar verkeer uit onze dorpen”

Drie jaar later is er door de Open VLD – N-VA-meerderheid nog steeds geen beslissing gevallen over de ambachtelijke zone. Op de gemeenteraad van juni vroeg ik naar een laatste stand van zaken. De schepen van Ruimtelijke Ordening gaf toen aan dat het vooronderzoek is afgerond en dat er tegen eind oktober van dit jaar een voorstel over een bedrijvenzone wordt voorgelegd. De eerste raming leidt tot een zone van 3,1 ha maar er was nog geen voorkeurslocatie.

Hieronder alvast nog even de standpunten uit 2012 m.b.t. de locatie:
  • CD&V: Eens met JONG CD&V voor de locatie aan de Tiensesteenweg (N29) met een aparte ontsluiting op de N29 (dus geen ontsluiting via Eindestraat) en in overleg met de bewoners van de Eindestraat.
  • Sp.a: Locatie aan N29 is beste keuze, maar concrete ligging (rechts of links) nog te bepalen.
  • N-VA: De zoekzone aan de N29 wordt best uitgebreid richting Tienen.
  • Open VLD: De partij verzette zich tijdens de verkiezingen fel tegen de locatie tussen de Eindestraat en de N29 maar in de krant luidde het letterlijk dat ze geen andere locatie kon bedenken maar dat het zeker niet tussen de huizen mocht komen te liggen. Op het verkiezingsdebat in 2012 gaf men plots aan dat men een alternatieve locatie heeft in Waanrode maar men wou toen niet zeggen waar. (ps, nog steeds geen antwoord op gehad).
Benieuwd hoe de meningen er in 2015 uitzien. Onze mening is alleszins niet veranderd en wij kiezen ervoor om de ambachtelijke zone langs de Tiensesteenweg te voorzien en zo het zwaar verkeer uit de dorpen te houden.

Link naar open brief 19/09/2012
Link naar antwoorden op open brief