Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 25 september 2015

Menselijke aanpak voor vluchtelingen

Naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek vroeg CD&V-raadslid Tuur Maris op de gemeenteraad van gisteren of er reeds was nagedacht over een mogelijke aanpak in Kortenaken. Op deze manier kan er door de gemeente proactief worden gehandeld om hier op een menselijke manier mee om te gaan. OCMW-voorzitter Eddy Marcoen antwoordde dat er in het verleden 6 lokale opvanginitiatieven in Kortenaken waren maar dat Fedasil enkele jaren geleden er 3 heeft gesloten waardoor er nu plaats is om 10 mensen op te vangen. Sinds begin september is dit maximaal aantal in Kortenaken bereikt. Er wordt echter verwacht dat de hogere overheid in haar spreidingsplan ook extra opvang oplegt voor Kortenaken en het OCMW zal dan naar alle waarschijnlijkheid de private markt aansnijden om hieraan te voldoen.

zaterdag 19 september 2015

Hoe zit het 3 jaar later?

Facebook liet me er vandaag aan herinneren dat we met JONG CD&V exact 3 jaar geleden een open brief naar de vier partijen van Kortenaken hebben gestuurd. De titel van de brief luidde: "Kiezer heeft recht op duidelijke partijstandpunten locatie ‘Ambachtelijke zone’ - Onze keuze is helder: Locatie Tiensesteenweg houdt zwaar verkeer uit onze dorpen”

Drie jaar later is er door de Open VLD – N-VA-meerderheid nog steeds geen beslissing gevallen over de ambachtelijke zone. Op de gemeenteraad van juni vroeg ik naar een laatste stand van zaken. De schepen van Ruimtelijke Ordening gaf toen aan dat het vooronderzoek is afgerond en dat er tegen eind oktober van dit jaar een voorstel over een bedrijvenzone wordt voorgelegd. De eerste raming leidt tot een zone van 3,1 ha maar er was nog geen voorkeurslocatie.

Hieronder alvast nog even de standpunten uit 2012 m.b.t. de locatie:
 • CD&V: Eens met JONG CD&V voor de locatie aan de Tiensesteenweg (N29) met een aparte ontsluiting op de N29 (dus geen ontsluiting via Eindestraat) en in overleg met de bewoners van de Eindestraat.
 • Sp.a: Locatie aan N29 is beste keuze, maar concrete ligging (rechts of links) nog te bepalen.
 • N-VA: De zoekzone aan de N29 wordt best uitgebreid richting Tienen.
 • Open VLD: De partij verzette zich tijdens de verkiezingen fel tegen de locatie tussen de Eindestraat en de N29 maar in de krant luidde het letterlijk dat ze geen andere locatie kon bedenken maar dat het zeker niet tussen de huizen mocht komen te liggen. Op het verkiezingsdebat in 2012 gaf men plots aan dat men een alternatieve locatie heeft in Waanrode maar men wou toen niet zeggen waar. (ps, nog steeds geen antwoord op gehad).
Benieuwd hoe de meningen er in 2015 uitzien. Onze mening is alleszins niet veranderd en wij kiezen ervoor om de ambachtelijke zone langs de Tiensesteenweg te voorzien en zo het zwaar verkeer uit de dorpen te houden.

Link naar open brief 19/09/2012
Link naar antwoorden op open brief woensdag 16 september 2015

Felicitaties van Wouter Beke

De nationale CD&V-ledencampagne van 2015 zit er op. Nationaal is er een hernieuwingsgraad van 96% en in Kortenaken hebben we een hernieuwingsgraad van 106%. Nationaal voorzitter Wouter Beke feliciteerde op het voorzittersontbijt onze lokale voorzitter Wim Roels met het mooie resultaat. Leden zijn onze eerste ambassadeurs en dankzij hen houden we de vinger aan de pols en creƫren we draagvlak. Het is dan ook positief dat we er licht op vooruit gaan en het doet deugd dat we hier nationaal erkenning voor krijgen.

dinsdag 15 september 2015

Gemeenteraad 24/09

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de volgende gemeenteraad vindt volgende week donderdag (24/9) plaats omstreeks 20u30. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de men tegemoet komt aan mijn vraag om de raad pas om 20u30 aan te vangen want ik ben die dag voor het werk in Utrecht. 

Ik had verwacht dat men de vakantiemaanden (3 maanden geen gemeenteraad) o.a. zou gebruiken om het organogram van de personeelsformatie op te stellen maar dat punt ontbreekt op de agenda. Als oppositie zijn we hier al geruime tijd vragende partij voor omdat het personeelskader reeds sterk gewijzigd is en ook in de toekomst vinden er grote wijzigingen plaats (verschillenden gaan op pensioen). Het is dan ook belangrijk dat er een duidelijk organogram is en komt! Bovendien heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant via een brief aan onze gemeente reeds in juni 2013 het volgende aangegeven: "Het is noodzakelijk dat er een duidelijk organogram wordt opgemaakt." We zijn nu 2 jaar verder, en wij hebben de meerderheid hier al enkele keren aan herinnerd, maar het personeelskader is nog steeds niet uitgewerkt...

Agenda gemeenteraad 24/09 (20u30)
 • Goedkeuring van de notulen van vorige zitting
 • Samenwerkingsovereenkomst met AQUAFIN omtrent het Aquafin-project 21.058 – Collector Velpe te Kersbeek-Miskom.
 • Retributie voor lessenreeks tafeltennis & badminton 55+’ers;
 • Renteloze lening van 10.000 EUR voor KLJ Waanrode
 • Toekenning van de hosted mail dienstverlening
 • Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad
 • Gemeentelijk onderwijs - schooljaar 2015-2016- GKS aanwending lestijden- uren- en puntenpakket en goedkeuring bijkomende lestijden t.l.v. De gemeente
 • Vragen